Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Doorwerken Na Aow


Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe regels van kracht voor het verlengen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben gepasseerd. Met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn verschillende wetten veranderd om de aantrekkelijkheid van het laten doorwerken van AOW-gerechtigde werknemers te vergroten.

Naast het feit dat AOW-gerechtigde werknemers geen recht hebben op een transitievergoeding, heeft de wetgever ook andere maatregelen genomen om het aantrekkelijker voor werkgevers te maken oudere werknemers in dienst te nemen en te houden. Ondanks dat het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt gestimuleerd, heeft de overheid met het oog op verdringing van jongere werknemers ook voor beperkingen gezorgd.

Ketenregeling

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, is een uitzondering gemaakt op de ketenregeling. In plaats van (maximaal) drie arbeidsovereenkomsten in een periode van (maximaal) 36 maanden, geldt voor de AOW-gerechtigde werknemers een keten van (maximaal) zes arbeidsovereenkomsten in (maximaal) 48 maanden. Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd begint de keten opnieuw te lopen.

LET OP

Deze ruimere keten geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die aan zijn gegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Arbeidsovereenkomsten die aan zijn gegaan vóór het bereiken van die leeftijd vallen onder de wettelijke ketenregeling.

Opzegtermijn bij het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer is beperkt tot één maand. Voor nog niet AOW-gerechtigde werknemers geldt een opzegtermijn van één tot vier maanden afhankelijk van de lengte van het dienstverband. De verkorte opzegtermijn geldt ook als een werknemer al voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst was.

Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetalingsplicht, de re-integratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod bij ziekte zijn beperkt tot 13 weken in plaats van 104 weken. Deze verkorting van de loondoorbetalingsplicht geldt zowel voor de AOW-gerechtigde werknemers die voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst waren als voor AOW-gerechtigde werknemers die na het bereiken van die leeftijd een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever.

Let op

Voor werknemers die arbeidsongeschikt waren op 1 januari 2016 en op dat moment de AOW-gerechtigde leeftijd al hadden bereikt of vóór 1 juli 2016 hebben bereiken, geldt overgangsrecht. Op grond van dit overgangsrecht is voor deze categorie werknemers de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod blijven gelden tot 1 juli 2016. Sinds 1 juli 2016 is ook voor deze werknemers de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod beperkt tot 13 weken.

Wet flexibel werken

Werknemers die doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, kunnen geen beroep doen op de Wet flexibel werken om hun arbeidsduur aan te passen. Deze uitsluiting is bedoeld om te voorkomen dat een AOW-gerechtigde leeftijd zijn arbeidsduur kan uitbreiden, wat ten koste zou (kunnen) gaan van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Dat heeft de wetgever willen voorkomen, om de positie van jongere werknemers te beschermen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met je contactpersoon of ons kantoor 0180-556157.

« Terug naar het overzicht

UBO-register gaat van start – wat betekent dit voor jou?
Lees verder
Wat verandert er in 2020 aan de werkkostenregeling(WKR)?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.