Informatie over het loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Sinds 1 januari 2018 kan de werknemer zelf een doelgroepverklaring LKV aanvragen of u machtigen om dit aan te vragen, als hij onder 1 van deze 4 doelgroepen valt:

 • doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
 • doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen;
 • doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden.

Wanneer uw werknemer tot 1 van de 4 doelgroepen van het LKV behoort, kunt u als werkgever het LKV aanvragen. U heeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig om het LKV toe te passen. Ook kunt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen als u een stagiair in dienst neemt die voldoet aan alle voorwaarden van 1 van de 4 doelgroepen.

Om te kunnen beoordelen of één van de werknemers tot 1 van de 4 doelgroepen behoort, hebben wij een formulier opgesteld. Klik hier voor het formulier. Deze kunt u door uw werknemer bij indiensttreding laten invullen. Binnen twee maanden is werknemer niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar na twee maanden wel. De doelgroepverklaring dient binnen 3 maanden aangevraagd te worden. Na de 3 maanden kan de LKV niet toegepast worden.

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Werknemer moet de doelgroepverklaring (LKV)  binnen 3 maanden na de start van het dienstverband of stage aanvragen. Waar de werknemer de verklaring aanvraagt is afhankelijk van de doelgroep waaronder de werknemer valt.

De doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) kan op twee manieren aangevraagd worden:

1. Door de werknemer met zijn DigiD code via onderstaande link:

Klik op de link

2. Door een machtiging aan de werkgever via onderstaande link:

Klik op de link

Na aanvraag doelgroepverklaring LKV:

Nadat het UWV de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, sturen zij binnen 2 weken een ontvangstbevestiging naar de werknemer. Daarna beoordelen zij uiterlijk binnen 13 weken of werknemer een doelgroepverklaring LKV krijgt. Werknemer krijgt hiervan de beslissing.

Alle voorwaarden per doelgroep

Voorwaarden doelgroep oudere werknemers (56 jaar of ouder):
 • Werknemer werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via zijn gemeente.
 • Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Werknemer  is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij zijn huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • U als werkgever heeft niet eerder voor hem een loonkostenvoordeel gekregen.
 • Werknemer heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij zijn huidige of nieuwe werkgever recht op 1 van deze uitkeringen:
 •  WW- of IOW-uitkering;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
 • arbeidsondersteuning Wet Wajong;
 • een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Voldoet de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u als werkgever het LKV vanaf het begin van het dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kunt u het LKV aanvragen.

Ontvangt de werknemer een bijstandsuitkering via de gemeente, dan vraagt hij de doelgroepverklaring LKV aan via de gemeente.

Voorwaarden doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen:
 • Werknemer werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via zijn gemeente.
 • Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij zijn huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • U als werkgever heeft niet eerder loonkostenvoordeel voor deze werknemer gekregen.
 • Daarnaast voldoet werknemer aan 1 van de volgende voorwaarden:
 • Werknemer had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 • Werknemer had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006. En werknemer heeft deze uitkering nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd.
 • Werknemer heeft een beslissing van het UWV ontvangen nadat werknemer een arbeidskundig onderzoek van het UWV heeft gehad. Hierin is het volgende vastgesteld:
 • Werknemer was op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
 • Werknemer was 11 weken voor het einde van de (verlengde) wachttijd van de WIA nog in dienst bij dezelfde werkgever die werknemer had toen hij ziek werd.
 • Werknemer was op de eerste dag na afloop van de (verlengde) wachttijd van de WIA niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek heeft gemeld.
 • Werknemer komt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de (verlengde) wachttijd van de WIA is geëindigd.

Voldoet de werknemer aan de voorwaarden? Dan mag u als werkgever het LKV vanaf het begin van het dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kunt u het LKV aanvragen.

Voorwaarden doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden:

 • Werknemer heeft een WSW-indicatie of zijn gemeente heeft hem ondersteund bij het vinden van werk, maar hij werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een  beschutte werkomgeving via zijn gemeente.
 • Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Werknemer heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij u gewerkt.
 • Daarnaast voldoet werknemer in de maand voordat hij bij zijn huidige of nieuwe werkgever in dienst gaat (of op de dag zelf) aan 1 van de volgende voorwaarden:
 • Werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering of arbeidsondersteuning van de Wet Wajong.
 • Het UWV moet hebben vastgesteld dat werknemer niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen. En werknemer wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid.
 • De gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat werknemer niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de Praktijkroute).
 • Werknemer is in het doelgroepregister opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en schoolverlaters van het praktijkonderwijs.
 • Werknemer heeft een indicatie voor een WIW-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (voormalig Besluit in- en doorstroombaan).
 • Werknemer kreeg een ziekte of handicap voor zijn 18e verjaardag of tijdens een studie en hij kan alleen met een voorziening het wettelijk minimumloon verdienen.
 • Werknemer behoort niet tot de doelgroep banenafspraak, maar heeft door een ziekte of gebrek wel problemen gehad bij het volgen van onderwijs. Daarnaast is werknemer binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst gegaan.

Voldoet werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u als werkgever het LKV dan vanaf het begin van het dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kunt u het LKV aanvragen.

Voorwaarden doelgroep arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden:
 • Werknemer werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
 • Werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Werknemer wordt bij u herplaatst.
 • U als werkgever heeft niet eerder een loonkostenvoordeel voor werknemer gekregen.
 • Daarnaast voldoet werknemer aan één van de volgende voorwaarden:
 • Werknemer had, in de maand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
 • Werknemer had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006. En werknemer heeft deze uitkering nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd.

Voldoet werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag u als werkgever het LKV vanaf het begin van het dienstverband aanvragen voor maximaal 1 jaar.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kunt u het LKV aanvragen.

Een doelgroepverklaring LKV tijdens stage:

Als werkgever een stagiair in dienst neemt, kan werkgever onder de volgende voorwaarden een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) krijgen:

 • Stagiair behoort tot 1 van de 4 doelgroepen voor LKV.
 • Stagiair ontvangt een stagevergoeding waarover u als werkgever loonheffingen moet inhouden.
 • Stagiair vraagt de doelgroepverklaring LKV aan binnen 3 maanden nadat de stage is gestart.

Als de stagiair geen stagevergoeding of een onbelaste stagevergoeding ontvangt, kunt u als werkgever geen doelgroepverklaring LKV krijgen. Als stagiair na de stage bij u in dienst komt, kunt u wel een doelgroepverklaring LKV aanvragen binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 1 - februari 2024 Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 3 - augustus 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.