Minimumloon per 1 juli 2023 omhoog

Cq5Dam Web 1200 9999 Geld

Inleiding

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli omhoog met 3,13%. Wat de verhoging precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor jou als werkgever, lees je hierna.

Wettelijk minimumloon

Een werkgever moet zijn werknemers minimaal een bepaald bedrag betalen: het wettelijk minimumloon (WML). Dit minimumloon wordt jaarlijks twee keer aangepast: op 1 januari en op 1 juli.

Opbouw minimumloon

De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Vanaf 15 tot en met 21 jaar lopen de bedragen op en daarna is het voor iedereen gelijk. Er zit nog wel een verschil in de duur van de werkweek. Er zijn branches waar in de cao is vastgelegd dat een werkweek bestaat uit 36, 38 of 40 uur. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het uurloon lager als hij of zij een 40-urige werkweek heeft. De minimumbedragen zijn namelijk per maand vastgesteld.

Het minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2023 in euro’s

In de onderstaande tabel zijn de nieuwe minimumlonen per leeftijdsgroep nader uitgewerkt:

  • Maandloon van minimaal € 1.995,00 per maand (vanaf 21 jaar)
  • Uurloon van € 12,79 (bij een werkweek van 36 uur)

Leeftijd

  Staffeling

  Per maand

  Per week

  Per dag

21 jaar en ouder

  100%

  1.995,00

  460,40

  92,08

20 jaar

  80%

  1.596.00

  368,30

  73,66

19 jaar

  60%

  1.197,00

  276,25

  55.25

18 jaar

  50%

  997,50

  230,20

  46,04

17 jaar

  39,5%

  788,05

  181.85

  36,37

16 jaar

  34,5%

  688,30

  158,85

  31,77

15 jaar

  30%

  598,50

  138,10

  27,62

Er zijn daarnaast door de overheid aparte tabellen voor werknemers met een bbl-arbeidsovereenkomst gepubliceerd.

Controleer CAO-afspraken

In de CAO kunnen andere afsrpraken gemaakt zijn over het laagste salaris. Werkgevers met een CAO kunnen verplicht zijn om hogere brutosalarissen te verstrekken. In dat geval komt het minimumloon ook dit jaar tot stand door vastgelegde afspraken in de cao.

Flexibele contracten: ook recht op het minimumloon?

Ook oproepkrachten en buitenlandse personeelsleden mogen niet minder uitgekeerd krijgen dan het minimumloon. Houd hier rekening mee bij het berekenen van het minimumloon in 2023.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de verhoging van het minimumloon, bel of mail ons dan. Wij lichten de wijzigingen en de gevolgen daarvan graag nader toe en kunnen je hierin begeleiden.

« Terug naar het overzicht

Startpunt 2023

13 jan. 2023
In deze brochure enkele startpunten 2023 voor ondernemer, DGA, werkgevers en werknemers en alle belastingbetalers.
Lees verder
In deze brochure enkele belangrijke thema's uit de Belastingplannen 2023 en anderen wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij met praktische actiepunten.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.