Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli 2022

Wettelijke Vakantiedagen Jpeg


Wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022. De werknemer moet wel de kans hebben gehad de vakantiedagen op te nemen.

Werknemers mogen de wettelijke vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar, maar vóór 1 juli van dat jaar moeten ze opgenomen zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen ze wel sparen. Die dagen mogen maximaal 5 jaar blijven staan. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. De werkgever kan de werknemer hierover informeren.

De werkgever moet de werknemer dus de kans geven de wettelijke vakantiedagen nog voor 1 juli op te nemen. Wijs werknemers tijdig op de gevolgen wanneer ze dat niet doen verliezen ze de vakantiedagen.

Vakantiedagen vervallen, tenzij…

In artikel 7:640a BW is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven vervallen, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes maanden.

Recht op vakantiedagen

Werknemers hebben recht op vakantiedagen. Elke maand bouwen zij hier verlof voor op. De werkgever betaalt de werknemers door als zij vrije dagen hebben. De precieze afspraken over vakantiedagen staan in de cao of de arbeidsovereenkomst. Hier staat ook in of het personeel vrij heeft op feestdagen.

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft werknemer dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. Bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt de werknemer pas in de loop van het jaar voor de werkgever werken, dan worden de vakantiedagen naar verhouding berekend.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als de werknemer meer vakantiedagen opbouwt dan het wettelijk aantal, spreken we van bovenwettelijke vakantiedagen. In de cao of het arbeidscontract kunnen afspraken staan over deze extra vakantie-uren.

Nulurencontract

Een werknemer met een nulurencontract heeft ook recht op doorbetaalde vakantie-uren. Per jaar is dat 4 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Met een nulurencontract werkt de werknemer geen vast aantal uren per week. In de praktijk bouwt werknemer daarom vaak per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur op.

Zelf bepalen

Een werknemer mag zelf bepalen wanneer de vakantiedagen opgenomen worden, tenzij dat grote problemen oplevert voor het bedrijf, bijvoorbeeld als werknemer vrije dagen aanvraagt tijdens een drukke periode. De werkgever moet dan binnen 2 weken na de vakantieaanvraag van de werknemer schriftelijk bezwaar maken. De werknemer mag de vakantiedagen dan wel op een ander moment opnemen.

Vaste vakantieperiode

Er kan ook een vaste vakantieperiode zijn: een collectieve vakantie, zoals in de bouw (de bouwvak) of in het onderwijs (schoolvakantie). Dit staat in de arbeidsovereenkomst of de cao.

Vrije dagen uitbetalen

De werknemer moet echt vrij nemen. De werkgever mag wettelijke vakantiedagen daarom niet uitbetalen, behalve als de werknemer stopt met werken voordat de dagen zijn opgenomen. Dan betaalt de werkgever de overgebleven wettelijke vakantiedagen wel uit.

De bovenwettelijke vakantiedagen mag de werkgever uitbetalen als dat afgesproken wordt met de werknemer. De werkgever mag dit niet verplichten.

Nieuwe baan

Als de werknemer een nieuwe baan heeft en de resterende vakantie-uren kunnen niet meer opgenomen worden, krijgt werknemer deze vakantie-uren uitbetaald.

Verder mag werknemer de wettelijke vakantie-uren die niet meer opgenomen kunnen worden, bij de nieuwe werkgever opnemen. De werkgever betaalt de werknemer deze uren niet uit. Let op: de datum waarop deze wettelijke vakantie-uren vervallen blijft hetzelfde als de werknemer ze meeneemt naar een nieuwe baan.

Of de werknemer bovenwettelijke vakantie-uren mag meenemen, hangt af van de nieuwe werkgever. Om vakantie-uren mee te nemen naar de nieuwe werkgever, heeft de werknemer een verklaring van de vorige werkgever nodig. Hierin moet staan hoeveel vakantie-uren de werknemer over heeft.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. De werkgever mag de werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Is de werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van de wettelijke vakantie-uren gewoon door. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren tijdens ziekte, kunnen andere afspraken gelden. Deze staan in de arbeidsovereenkomst of cao.

Ziek tijdens vakantie

Meldt de werknemer zich ziek tijdens zijn vakantie? Dan raakt de werknemer de vakantiedagen over deze ziekdagen niet kwijt. De werknemer mag de vakantie-uren dan een andere keer opnemen.

Officiële feestdag verplichte vrije dag?

Er bestaat geen wet die zegt dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een vrije dag wanneer het een bepaalde feestdag is.

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een feestdag een vrije dag is binnen het bedrijf. Er staat ook in of de werknemers tijdens feestdagen krijgen doorbetaald. En of de werkgever een toeslag moet betalen als ze toch werken op een officiële feestdag.

PRAKTIJKTIPS!

Tip 1:
Houdt een verlofoverzicht bij, bespreek dit regelmatig met de werknemer en stimuleer de werknemer tot opname van de vakantiedagen.

Tip 2:
Maak samen met de werknemer een vakantieplanning.

Tip 3:
Stuur ieder jaar op 1 januari en 1 juli een bericht aan werknemers met een reminderhoeveel vakantiedagen nog openstaan, wanneer deze komen te vervallen en om deze dagen op tijd op te nemen anders komen ze te vervallen.

Bron: Ondernemersplein.nl en Rijksoverheid.nl

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2022Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Belastingrente en invorderingsrente
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.