Waarom kiezen voor crowdfunding?

Finami20160510 0758

Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om financiering te krijgen voor je ondernemingsplan/investering. Dat kan bancair zijn, informal investor, factoring of leasing. Een van de vormen is ook crowdfunding.

De geschiedenis van crowdfunding

Crowdfunding is niet nieuw. Het Vrijheidsbeeld dat de bezoekers van New York verwelkomt, staat op een sokkel gefinancierd door de inwoners van New York. Het vrijheidsbeeld werd in 1886 geschonken door Frankrijk, maar de Amerikanen moesten de sokkel zelf financieren. Via de krant New York World bracht uitgever Joseph Pulitzer de collecte onder de aandacht. Het publiek werd in de krant op de hoogte gehouden van het opgehaalde bedrag: ruim 100,000 dollar. Een recenter voorbeeld is de eerste verkiezingscampagne van president Barack Obama. Hij haalde zo'n 150 miljoen dollar op bij het grote publiek (crowd). En eigenlijk is de collecte van de kerk en de sponsorloop op school ook gewoon een vorm van ‘publieksfinanciering’.

Nederland

In Nederland is er vorig jaar 170 miljoen euro opgehaald via crowdfunding tegen 128 miljoen euro in 2015. Een behoorlijke groei. De crowdfunding wordt meer volwassen en daardoor gaat ook de AFM steeds meer regels en voorschriften vastleggen.

De opkomst van crowdfunding bevindt zich in een gevoelige periode. En de meest kwetsbare vraag is of mensen een economie aankunnen waarin zij niet alleen zelf bepalen in welk project of onderneming zij willen investeren, maar ook over welk risico ze daarbij wel of niet willen lopen.

Soorten crowdfunding

Investeren via crowdfunding kan op verschillende manieren. De vier meest voorkomende vormen zijn:

1. Donatie De investeerder doneert geld voor een bepaald doel, zoals de financiering van een buurtspeeltuin.

2. Sponsoring De investeerder ontvangt een niet-financiële tegenprestatie van de ondernemer, bijvoorbeeld een boek met naamsvermelding.

3. Vreemd vermogen (lening) De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt de investeerder na verloop van tijd het geïnvesteerde bedrag met rente terug.

4. Eigen vermogen (aandelen) De investeerder neemt een aandeel in het kapitaal van de ondernemer.

Crowdfunding is meer dan een vorm van financiering

Crowdfunding kent belangrijke onderscheidende voordelen ten opzichte van traditionele financieringsvormen:

  • Het helpt u uw onderneming ‘op de kaart te zetten’.
  • U bindt bestaande klanten aan u.
  • U vindt nieuwe klanten.
  • Het geeft u de gelegenheid om te testen of er behoefte is aan uw aanbod.
  • Tenslotte is het een mooie mogelijkheid om vervolgfinanciering te vinden.

Tips voor het slagen van een goede crowfinding:

  • Zorg voor een goed onderbouwd ondernemersplan met realistische begrotingen
  • Bedenk een cadeautje, een gimmick, een extra motivatie voor de investereerder om juist bij jou een investering te doen. Investeerders vinden dat leuk en het ambassadeurschap wordt verstrekt.
  • Zorg ervoor dat mensen uit je omgeving, zoals leveranciers, klanten, personeel, vrienden en familie tijdig worden geïnformeerd. Dat wordt de pre-pulicatiefase genoemd. Deze inner circle krijgt vervolgens toegang tot de pitch in een afgeschermde omgeving. Zo geef je als ondernemer je omgeving de kans om te helpen bij het realiseren van je financiering. Na de pre-live periode, krijgt het brede publiek de kans om te investeren.
  • Belangrijk na het realiseren van je financiering: blijf in contact met je investeerders en informeer hen met regelmaat over de voortgang van je bedrijf. Investeerders zijn je ambassadeurs. Maak er gebruik van.

Voorbeeld van een crowdfunding project bij een horeca-zaak:

Horeca-ondernemer heeft € 100.000 nodig voor inventaris.

Ondernemer zal in eerste instantie een goed onderbouwd ondernemersplan moeten opstellen.Ondernemer kan eerst proberen om zijn inner circle (familie en vrienden) te vragen om te investeren. Daarbij kan de ondernemer 10% korting geven wanneer de investeerders komen eten. Dit zijn dus de eerste investeerders in dit project. Ook kunnen ze positieve feedback geven op de diverse beoordelingssites.

Hierbij heb je al een eerste opbrengst van je crowdproject, zodat, bij publicatie op website, er al een behoorlijk eerste financieringbedrag binnen is.

Meer informatie over financieringsvraagstukken en/of crowdfunding kunt u terecht bij Uw MKB-kredietcoach René Boot van FinAmi B.V. te Barendrecht

Tel 0180-556157 of 06-26020240 Email: [email protected]

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Actiepunten eind 2023
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.