Werkruimte in de eigen woning en aftrekbare kosten

Finami20160510 0985

Iedere ondernemer heeft wel een ruimte in de eigen woning die gebruikt wordt als werkplek. Wanneer kunnen de kosten van deze werkruimte nog aftrekbaar zijn?

De eerste vraag die beantwoord moet worden is wie eigenaar is van deze woning.Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen dan is de woning gezamenlijk (onverdeeld) eigendom van u en uw echtgenot(e). Bent u op huwelijkse voorwaarden gehuwd dan zal eerst beoordeeld moeten worden wie eigenaar is van de woning.

Vervolgens moet beoordeeld worden of de eigen woning een splitsbaar pand is.

De woning is splitsbaar als het zakelijk, duidelijk als werkkamer te onderscheiden deel, apart kan worden gebruikt of verhuurd en dat deel een eigen ingang en sanitaire voorzieningen heeft.

Als er sprake van een splitsbaar pand dan voldoet de werkruimte aan het zelfstandigheidsvereiste om aangemerkt te worden als een fiscaal kwalificerende werkruimte. Ook moet voldaan worden aan het inkomenscriterium. Dit houdt in dat u uw inkomen hoofdzakelijk verwerft in of vanuit deze werkruimte.

In dat geval behoort de werkruimte met het bijbehorende deel van de eigen woninglening tot het ondernemingsvermogen en zijn de kosten van de werkruimte aftrekbaar van de winst.

Het privédeel blijft onder de eigen woningregeling.

De ondernemer heeft ook de volgende keuze;  de werkruimte blijft privé vermogen maar wordt opgenomen in Box III. Dat deel van de woning is dan geen onderdeel meer van de eigen woningregeling. De (hypotheek)rente op de eigen woninglening is voor dat deel niet meer aftrekbaar. U mag wel het in Box III berekende rendement plus de huurderslasten (energiekosten, behang- en schilderwerk, stoffering, onderhoud inventaris) van de werkruimte in aftrek brengen op de winst van de onderneming.

Heeft u een niet splitsbaar pand dan is sprake van een niet kwalificerende werkruimte. Gebruikt u de woning voor meer dan 10% zakelijk dan heeft u de keus om de gehele woning tot uw ondernemingsvermogen te rekenen.  De woning komt dan voor de waarde op dat moment op de balans van uw onderneming samen met de bijbehorende (hypothecaire) lening. De zakelijke kosten van de woning zijn aftrekbaar in de onderneming en voor het privé gebruik van de woning vindt een forfaitaire bijtelling plaats op de belastbare winst.

Gebruikt u meer dan 10% van de woning zakelijk dan heeft u ook de keus om de woning administratief te splitsen. Het zakelijk deel van woning gaat dan over naar het ondernemingsvermogen, de kosten zijn aftrekbaar van de winst. Het privé deel blijft in de eigen woningregeling.

Let op

Als de gekwalificeerde werkruimte, de gehele woning of het zakelijk deel van de woning wordt opgenomen in het ondernemingsvermogen dan is het resultaat behaald bij verkoop of beëindiging van de onderneming onderdeel van de belastbare winst.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp dan kunt u bellen met 0180-556157 en vragen naar Louisa Pietjouw of mailen naar [email protected]

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2024 Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.