Aanvraagtermijn doelgroepverklaring LKV verlengd met 3 maanden

Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 1 juni 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Waarom verlenging?
Om het loonkostenvoordeel (LKV) te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Volgens de wet moet de werknemer deze doelgroepverklaring aanvragen binnen 3 maanden nadat hij bij de werkgever in dienst is gegaan.

Door de coronacrisis lukt het soms niet om de aanvraag op tijd te doen, bijvoorbeeld omdat de kantoren dicht zijn. Of omdat werknemers geen handtekening kunnen zetten onder een machtiging voor de werkgever om de doelgroepverklaring aan te vragen. Daarom is de termijn met 3 maanden verlengd.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Tip:
Om te kunnen bepalen of een werknemer in aanmerking komt voor de LKV of de no-risk is het aan te raden om bij indiensttreding de no-risk vragenlijst in te laten vullen door de nieuwe werknemer.

Deze kun je terug vinden op onze website onder tabblad Over FinAmi/Downloads

« Terug naar het overzicht

Schenking ontvangen of schenking gedaan in 2020? Doe voor 1 maart 2021 aangifte Schenkbelasting
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 1 - februari 2021 Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.