2017

06 dec. 2017

05 dec. 2017

Schenk uw giften periodiek

Periodieke giften zijn giften aan goede doelen in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.

Lees verder »


05 dec. 2017

Plan opname overtollige liquiditeiten

Zitten er in uw onderneming meer liquiditeiten dan nodig is voor de correcte uitoefening van uw bedrijf, dan kunt u die niet langer tot het ondernemingsvermogen rekenen.

Lees verder »


04 dec. 2017

Dien zo snel mogelijk een suppletie BTW in

Zodra u weet dat u de BTW moet suppleren moet u de betreffende suppletie indienen.

Lees verder »


04 dec. 2017

Vergeet btw privégebruik auto niet in uw laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden.

Lees verder »


04 dec. 2017

Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Heeft u in 2016 winst behaald, maar sluit u 2017 vermoedelijk af met een verlies

Lees verder »


04 dec. 2017

Verlaag de grondslag in box 3

De peildatum voor de grondslag van box 3 is 1 januari 2018.

Lees verder »


01 dec. 2017

Maak uw (klein)kinderen blij met een schenking

Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling

Lees verder »


01 dec. 2017

Cluster uw giften

Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar.

Lees verder »


01 dec. 2017

Koop nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost.

Lees verder »


01 dec. 2017

Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot uw aanslag inkomstenbelasting 2017 en uw aanslag vennootschapsbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting.

Lees verder »


01 dec. 2017

Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor uw milieuvriendelijke auto

Schaft u nog in 2017 een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA)

Lees verder »


01 dec. 2017

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u in 2017 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Lees verder »


27 nov. 2017

Werkkostenregeling

Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling: • Geef uzelf als DGA een belastingvrije bonus

Lees verder »


19 okt. 2017

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9%

Lage BTW gaat omhoog van 6% naar 9% Het nieuwe kabinet wil in 2019 het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%.

Lees verder »


19 okt. 2017

Wet DBA gaat op de schop!

Wet DBA gaat op de schop! Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA.

Lees verder »


19 okt. 2017

Dividendbelasting afgeschaft

Dividendbelasting afgeschaft Het nieuwe kabinet zet een streep door de dividendbelasting.

Lees verder »


19 okt. 2017

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%

Lees verder »


05 okt. 2017

25 sep. 2017

Nogmaals de factuurvereisten

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken. Geldt deze verplichting voor u? Dan vermeldt u op uw facturen altijd de volgende basisgegevens:

Lees verder »


21 jul. 2017

Geen bijtelling voor uw bestelauto of busje

Om geen bijtelling te hebben voor uw bestelauto of busje moet er worden voldaan aan een aantal aanvullende voorwaarden:

Lees verder »


21 jul. 2017

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden.?

Lees verder »


21 jul. 2017

Het juiste Airbnb inkomen aangeven

De tijdelijke verhuur van de eigen woning via websites als Airbnb stijgt in populariteit. Hoe moeten de opbrengsten in de fiscale aangifte worden verwerkt?

Lees verder »


13 jun. 2017

Strenge voorwaarden correctie foute factuur

Als een BTW-ondernemer een foute of onterechte factuur uitreikt, is hij verplicht de daarop vermelde BTW af te dragen.

Lees verder »


05 jun. 2017

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

Lees verder »


05 jun. 2017

02 jun. 2017

Krijg ik een BKR-registratie bij mijn nieuwe mobiele telefoon?

Bij telefoons op afbetaling voor meer dan € 250 wordt er met ingang van 1 mei 2017 een registratie gemaakt bij BKR.

Lees verder »


23 mei 2017

Kortere deponeringstermijn

Vanaf het boekjaar 2016 geldt er een maximale deponeringstermijn van twaalf maanden

Lees verder »


22 mei 2017

Wisselt uw inkomen sterk? Bespaar door te middelen

Als uw inkomen over jaren sterk wisselt, omdat u bijvoorbeeld ondernemer bent of een ontslagvergoeding hebt ontvangen, is het lucratief om gebruik te maken van de middelingsregeling.

Lees verder »


22 mei 2017

Liquiditeitsprobleem?

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen.

Lees verder »


22 mei 2017

Beperking goederengemeenschap vanaf 2018

De wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 januari 2018 in werking.

Lees verder »


01 mei 2017

30 mrt. 2017

BV opheffen? Waarom zou je?

Je begon ooit met ondernemen in een BV. Maar de laatste tijd kom je erachter dat een andere rechtsvorm toch beter is. Bijvoorbeeld eenmanszaak of VoF. Of je overweegt een andere aantrekkelijke stap.

Lees verder »


30 mrt. 2017

Waarom algemene voorwaarden

De kleine lettertjes, wie kent ze niet? Maar lang niet elke ondernemer beschikt over algemene voorwaarden.

Lees verder »


30 mrt. 2017

30 mrt. 2017

Hoe lang moet u uw administratie bewaren?

Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

Lees verder »


28 mrt. 2017

Eerste Kamer neemt Wet uitfasering PEB + novelle aan

De Eerste Kamer heeft de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder »


28 mrt. 2017

Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering voor zakelijke klanten en voor consumenten?

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar.

Lees verder »


28 feb. 2017

Hoe zat het ook al weer met het DGA Salaris?

Voor veel DGA’s is het een doorn in het oog: het verplichte DGA-salaris van €45.000.

Lees verder »


28 feb. 2017

Investeringen MKB komen op gang

Dankzij het grootbedrijf zijn de bedrijfsinvesteringen in Nederland weer terug op het niveau van 2008.

Lees verder »


28 feb. 2017

De belangrijkste wijzigingen voor zzp’ers per 1 januari 2017

Heeft u de Rijksoverheid als klant? Vanaf 1 januari 2017 bent u als leverancier van de Rijksoverheid bij nieuwe opdrachten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen

Lees verder »


28 feb. 2017

Factuureisen

In bepaalde situaties bent u verplicht een factuur uit te reiken.

Lees verder »


28 feb. 2017

Rittenregistratie

Een goede rittenregistratie is van belang, voor zowel de Belastingdienst als de werkgever.

Lees verder »


27 feb. 2017

Btw-aangifte over 2016 corrigeren vóór 1 april 2017

Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’.

Lees verder »


24 feb. 2017

Hoe voorkom je openstaande facturen? 30 tips

Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (55%) blijkt regelmatig de dupe te zijn van betalingsachterstanden van klanten en bij grote organisaties ligt dat percentage zelfs nog hoger(61%).

Lees verder »


24 feb. 2017

Wetsvoorstel onredelijk lange betaaltermijnen MKB’ers en ZZP’ers aangenomen

Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de grootbedrijven waaraan ze leveren.

Lees verder »


20 feb. 2017

23 jan. 2017

Veranderingen 2017 subsidieregelingen EIA en MIA

Met het aannemen van het Belastingplan 2017 is een kleine verlaging van het EIA-voordeel (Energie-investeringsaftrek) nu definitief geworden. Welke veranderingen worden er nog meer doorgevoerd in 2017 in de EIA? En welke in de MIA (Milieu-investeringsaftrek)?

Lees verder »


23 jan. 2017

Aanvragen Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) nu mogelijk

Het aanvragen van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is vanaf 2 januari mogelijk. Met de ISDE kan een tegemoetkoming worden verkregen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Lees verder »


23 jan. 2017

Gebruikelijk loon naar € 45.000,-- in 2017

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken.

Lees verder »