Werkkostenregeling

Geld 50 Euro Biljetten Header
 

Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:

 • Geef uzelf als DGA een belastingvrije bonus
  U kunt de vrije ruimte ook besteden aan een bonus voor uzelf als DGA. Dat geldt ook voor uw echtgenoot of partner als deze ook op de loonlijst van de BV staat. De bonus moet gebruikelijk zijn, maar de fiscus accepteert een bedrag van € 2.400 per persoon per jaar aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen.
 • Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2017 over is, door te schuiven naar 2018. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.
 • Houd hierbij rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium, dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband: een afwijking van 30% of meer. Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.
 • Maak gebruik van de collectieve vrije ruimte binnen de concernregeling. Houd hierbij rekening dat de concernregeling alleen geldt voor bv’s, nv’s en stichtingen en dat een belang van minimaal 95% vereist is.
 • Vier kerst binnenshuis
  Een personeelsfeestje of kerstborrel is met wat aankleding misschien wel net zo gezellig als u dit viert in uw bedrijfspand. Dit is fiscaal aantrekkelijk, omdat de kerstborrel buiten de deur ten laste van de vrije ruimte komt, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd. Zo blijft er meer vrije ruimte over voor belaste vergoedingen en verstrekkingen.
 • Vier kerst dit jaar WKR-optimaal met uw personeel
  Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. En het bedrijfsfeestje is misschien begin 2018 net zo gezellig als eind 2017. Omdat deze verstrekkingen dan in 2018 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2018.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Actiepunten eind 2023
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.