2016

12 dec. 2016

Aan de Orde nr 5 - Eindejaartips

In dit nummer o.a. MKB vindt makkelijker financiering, berekening box 3 verandert vanaf 2017, Btw op oninbare vorderingen sneller terug, Kinderopvangtoeslag omhoog......

Lees verder »


01 dec. 2016

In 2017 lagere financieringslasten? Regel het vandaag

Als u als ondernemer een financiering hebt dan vindt u het natuurlijk fijn als u zo min mogelijk rente betaald. De praktijk leert echter dat veel ondernemers meer rente betalen dan nodig.

Lees verder »


29 nov. 2016

Vier kerst dit jaar WKR-optimaal met uw personeel

Geef bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte in plaats van een kerstpakket eens een nieuwjaarsgeschenk. Of vervang de kerstborrel buiten de deur door een nieuwjaarsborrel buiten de deur.

Lees verder »


29 nov. 2016

Teruggaaf btw oninbare vordering vanaf 2017 eenvoudiger

U kunt btw die u al heeft afgedragen, maar niet (meer) van uw debiteur kunt innen, terugvragen bij de Belastingdienst. Dit terugvragen wordt vanaf volgend jaar een stuk eenvoudiger.

Lees verder »


29 nov. 2016

Gebruik jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Het kan gunstig zijn om gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen. Voor het jaar 2016 gelden de volgende vrijgestelde bedragen:

Lees verder »


29 nov. 2016

Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijks veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari 2017 zijn deze als volgt vastgesteld:

Lees verder »


21 nov. 2016

Compensatie voor hoger minimumjeugdloon per 2018

Hoewel het minimumjeugdloon waarschijnlijk al per 1 juli 2017 omhoog gaat, komt er pas per 1 januari 2018 een compensatie voor deze verhoging. In het eerste jaar wordt de tegemoetkoming ter compensatie wel anderhalf keer zo hoog.

Lees verder »


21 nov. 2016

AOW-leeftijd in 2017 verder omhoog

De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden.

Lees verder »


27 okt. 2016

FinAmi brengt eigen App op de markt

Om samen nog meer grip te hebben op je financiële zaken lanceren wij onze eigen FinAmi App. De nieuwe App is gratis en middels push berichten word je op de hoogte gehouden van alles wat je wilt weten over de laatste veranderingen op fiscaal, juridisch en financieel gebied.

Lees verder »


25 okt. 2016

Sinterklaasfeest en de werkkostenregeling

Bij de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de kinderen van de werknemers zijn er 2 mogelijkheden:

Lees verder »


25 okt. 2016

Partner- en kinderalimentatie op z'n kop

De regels voor partner- en kinderalimentatie gaan flink wijzigen als de Eerste Kamer de hierover ingediende wetsvoorstellen aanneemt. Vooral de hoogte en duur worden aangepakt.

Lees verder »


25 okt. 2016

Einde aftrek scholingsuitgaven in zicht

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat op de schop. Deze aftrekpost wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor volgend jaar.

Lees verder »


21 okt. 2016

Vanaf 2017 ruimere vrijstelling van uw spaargeld

Volgens de Miljoenennota wordt spaargeld vanaf 2017 anders belast. Kleine spaarders betalen straks minder, grote spaarders meer.

Lees verder »


21 okt. 2016

Wijzigingen autobelastingen 2017-2020

Vanaf 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen.

Lees verder »


18 okt. 2016

Aan de Orde nr. 4 - 2016

In dit nummer o.a.4. Vereenvoudiging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen5. Aftrek huurlasten werkruimte9. Investeringsplannen? Laat u adviseren10. Scholingsplicht en ontslag13. Jongeren vanaf 21 jaar volwaardig salaris14. Nieuwe regels vervroegde aflossing hypotheek

Lees verder »


30 sep. 2016

Afschaffing Pensioen Eigen Beheer (PEB)

Staatssecretaris Wiebes heeft het wetsvoorstel ingediend om het PEB vanaf 1 januari 2017 binnen drie jaar uit te faseren. Opbouw van PEB is vanaf 2017 niet meer mogelijk, ook niet voor lopende pensioenregelingen.

Lees verder »


13 sep. 2016

Stagiairs

Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Betaalt uw klant de stagiair een marktconforme beloning? Of krijgt de stagiair een stagevergoeding? In dit bericht worden de regels voor de loonheffingen nader uitgelegd.

Lees verder »


07 sep. 2016

Het huwelijksvermogensrecht gaat veranderen

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Indien de wet ook in de Eerste Kamer wordt aangenomen, betekent dit een grote wijziging ten opzichte van de praktijk zoals die op dit moment bestaat.

Lees verder »


07 sep. 2016

E-factureren

Bij e-factureren gaat het om het digitaal ontvangen en verwerken van facturen. E-factureren heeft als doel om de huidige verwerking van facturen te automatiseren.

Lees verder »


07 sep. 2016

Elektrische auto van de zaak voordelig opladen

Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven dat het per 2017 waarschijnlijk goedkoper wordt om de elektrische auto van de zaak bij openbare laadpunten op te laden. In het Belastingplan 2017 komen namelijk plannen te staan voor een verlaging van de energiebelasting.

Lees verder »


07 sep. 2016

BTW terugvragen uit ander EU-landen

Let op! De BTW uit 2015 moet voor 1 oktober teruggevraagd zijn.Hebt u btw betaald in een ander EU-land? Over goederen, diensten of bij de invoer van goederen uit een niet-EU-land en u doet daar geen btw-aangifte?

Lees verder »


02 sep. 2016

Wijzigingen Eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017

Voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) gelden nu twee aparte, gedifferentieerde premies:1. WGA-vast 2. WGA-flexWat is het verschil tussen de WGA-vast en de WGA-flex?

Lees verder »


30 aug. 2016

Pensioensparen

Op het moment dat er sprake is van een pensioentekort volgens de jaarruimte berekening, kan er gekozen worden om dit tekort te repareren. Een veelgebruikte mogelijkheid is het storten van geld op een bankspaarrekening

Lees verder »


10 mei 2016

Kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling omzetbelasting?

Je kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat je moet betalen als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

Lees verder »


10 mei 2016

Minimumloon per 1 juli 2016 bekend

Per 1 juli 2016 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog.

Lees verder »


10 mei 2016

Profiteer ook dit jaar van de giftenaftrek

Het doen van een gift is niet alleen gunstig voor non-profitorganisaties, maar het biedt ook fiscale voordelen voor de gever.

Lees verder »