Stagiairs

Stagiaire 740X386
 

Er wordt in de private en publieke sector veel gebruikgemaakt van stagiairs. Betaalt uw klant de stagiair een marktconforme beloning? Of krijgt de stagiair een stagevergoeding? In dit bericht worden de regels voor de loonheffingen nader uitgelegd.

Als uw klant een stagiair aanneemt, is vaak sprake van een zogenoemde 'fictieve dienstbetrekking'. Dat is het geval bij een leerling van een onderwijsinstelling, waarbij het 'werken in de praktijk' onderdeel van zijn opleiding is en hij een stagevergoeding krijgt. Meestal op grond van een stage-overeenkomst. Een stagevergoeding kan wel of juist niet marktconform zijn.

Marktconforme vergoeding
Een marktconforme vergoeding is bijvoorbeeld het minimumjeugd- of cao-loon. De stagiair is bij zo'n stagevergoeding, net als bij gewone werknemers in 'echte' dienstbetrekking, De normale regels zijn van toepassing.

Niet marktconforme vergoeding
Als de stagevergoeding niet marktconform is, is er geen sprake van een 'echte', maar van een fictieve dienstbetrekking. 
Voor deze stagiair geldt het volgende:

  • Hij is alleen verzekerd voor de ZW, dus de verzekeringsindicatie voor de ZW moet op 'Ja' staan.
  • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/WIA moeten op 'Nee' staan.
  • Het loon dat hij geniet (de stagevergoeding) is naast loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen ook loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon).
  • Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). Uw klant, de stageverlener, vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
  • Er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.
  • De sectorcode moet worden ingevuld.
  • Er is werkgeversheffing Zvw van toepassing.

Let op!
Als de stagiair later in datzelfde jaar in 'gewone' dienst treedt bij diezelfde werkgever, dan volgt daaruit voor de premies werknemersverzekeringen veelal een zogenoemd 'inhaaleffect'. Dit komt omdat de premies werknemersverzekeringen via voortschrijdend cumulatief rekenen (vcr) bepaald worden. Op dat moment namelijk wordt ook het loon dat hij als stagiair heeft genoten in de berekening betrokken. De werkgever moet dan alsnog alle premies (ZW/WW/WIA) betalen over het loon dat hij als stagiair heeft genoten.

« Terug naar het overzicht

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) Loonheffing
Lees verder
Dien tijdig aanvraag TVL (Q4) in
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.