E-factureren

E Factuur
 

Bij e-factureren gaat het om het digitaal ontvangen en verwerken van facturen. E-factureren heeft als doel om de huidige verwerking van facturen te automatiseren.

Ieder jaar versturen bedrijven miljoenen facturen naar de overheid. Deze facturen worden voor een groot deel nog handmatig verwerkt. Dit kost tijd en geld. Daarom stimuleert de overheid bedrijven elektronische facturen te verzenden naar de overheid.

Digipoort
Voor de uitwisseling van digitale bestanden sluiten verzenders en ontvangers van de facturen aan op een centrale infrastructuur: de Digipoort. Bedrijven kunnen hun facturen voor de overheid rechtstreeks elektronisch aanleveren bij de Digipoort. Digipoort controleert of de e-factuur betrouwbaar, leesbaar en verwerkbaar is en zorgt ervoor dat ze snel bij de juiste overheidsorganisatie terechtkomt.

Simplerinvoicing
Via Simplerinvoicing kunnen facturen verstuurd worden aan de rijksoverheid (via de Digipoort). Simplerinvoicing is een netwerk van ERP / accounting pakketten en e-facturatie dienstverleners. Hierdoor wordt het mogelijk voor eindgebruikers om elektronische facturen te versturen vanuit eigen software, die direct in de financiële administratie van de ontvanger kan worden ingelezen. Ook wanneer verzender en ontvanger verschillende software gebruiken. 
Meer informatie op de website van Simplerinvoicing.

Stand van zaken
Richtlijn elektronische facturering bij overheidsopdrachten (2014/55/EU)
Mei 2014 is de Europese richtlijn gepubliceerd. De verplichtingen uit de richtlijn moeten uiterlijk november 2018 in werking zijn getreden. EZ start daarom in 2015 met omzetting van de verplichtingen uit richtlijn in Nederlandse wet- en regelgeving. Belangrijkste verplichting in de richtlijn is dat alle aanbestedende diensten (overheden) in staat moeten zijn om e-facturen te ontvangen en verwerken die voldoen aan volgens een door CEN vast te stellen (i) EU-norm voor een semantisch gegevensmodel van de basis e-facturen en (ii) een beperkte lijst van syntaxen.

Ontwikkeling EU norm (CEN PC 434)
De NEN norncommissie voor de ontwikkeling van de EU norm is reeds gestart. Naar verwachting zal rond de zomer een concept van de EU norm worden bekend gemaakt voor een openbare consultatie.

Onderzoeken e-factureren
Ter voorbereiding van de implementatie van de richtlijn heeft EZ onderzoeken laten uitvoeren. Er is een maatschappelijke kosten en baten analyse uitgevoerd voor de implementatie van de richtlijn. Daarnaast zijn  in aanvulling op de eerdere uitgevoerde impactanalyse bij gemeenten drie extra casussen van e-factureren bij gemeenten in beeld gebracht. Tot slot is een verkenning uitgevoerd naar de aanwezigheid van laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het MKB.

UBL-ketentest
EZ steunt de UBLketentest. Inmiddels hebben zich 80 partijen voor dit initiatief aangemeld. 40 Softwarepakketen hebben UBL inmiddels geïmplementeerd en maken deze standaard beschikbaar.

Digitale facturen in de bouw
Bouwend Nederland heeft het initiatief genomen om een sectoraal platform voor elektronisch factureren te realiseren. Elektronisch factureren biedt de mogelijkheid kosten te besparen en administratieve lasten terug te dringen. Iedereen kan meedoen. Een internetaansluiting is voldoende.

« Terug naar het overzicht

Verhoging verlaagde BTW-tarief Per 1 januari 2019 wordt het verlaagde BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tot gevolg dat goederen en diensten die aan particulieren of aan...
Lees verder
Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.