Compensatie voor hoger minimumjeugdloon per 2018

Euromunt

Hoewel het minimumjeugdloon waarschijnlijk al per 1 juli 2017 omhoog gaat, komt er pas per 1 januari 2018 een compensatie voor deze verhoging. In het eerste jaar wordt de tegemoetkoming ter compensatie wel anderhalf keer zo hoog.

De compensatie voor het hogere minimumjeugdloon is opgenomen in een nota van wijziging van het wetsvoorstel herziening Wet minimumloon. Voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar krijgen werkgevers straks een vaste tegemoetkoming per uur. Die werkt op dezelfde manier als het lage-inkomensvoordeel uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL). De tegemoetkoming wordt ingevoerd per 1 januari 2018. Hij is dan het eerste jaar wel de helft hoger dan normaal, om de periode tussen de inwerkingtreding op 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017 te compenseren.

Twee kenmerken doorslaggevend


Er zijn twee kenmerken van de werknemer doorslaggevend voor de tegemoetkoming:

  • zijn leeftijd op 31 december van het voorgaande kalenderjaar;
  • zijn gemiddelde uurloon in het kalenderjaar waarover het voordeel wordt toegekend.

Na elk kalenderjaar wordt bekeken of het gemiddelde uurloon van een werknemer binnen de gestelde grenzen valt en de werkgever dus in aanmerking komt voor compensatie.


Per 2019 slechts twee derde deel


Hieronder vindt u de compensatiebedragen voor 2018. Vanaf 1 januari 2019 krijgen werkgevers hiervan dus slechts twee derde deel. 

Tabel Minumumloon

« Terug naar het overzicht

Fiets van de zaak

02 mrt. 2020
Fiets van de zaak
Lees verder
BTW heffing bij particulieren met zonnepanelen
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.