Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

Zelfstandige werkruimte?

Zaken die uw werknemer in de werkruimte gebruikt zoals een bureau, zijn alleen belastingvrij als de werkruimte zelfstandig is. Dit wil zeggen dat uw werknemer deze ruimte zonder problemen aan een derde zou kunnen verhuren. De werkruimte moet dan een eigen ingang hebben en eigen sanitair. Ook moet u met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst met betrekking tot deze werkkamer hebben afgesloten. Vereist is ook dat de werknemer in de werkruimte werkt.

Let op! Wordt aan al deze eisen voldaan, dan kunt u de inrichting belastingvrij ter beschikking stellen. De inrichting moet wel uw eigendom blijven en de werknemer moet een en ander teruggeven als hij het niet meer gebruikt. Verder kunt u ook de energie inzake de werkkamer belastingvrij vergoeden.

Tip: Bij een niet zelfstandige werkruimte kunt u wel de werkkostenregeling toepassen om belastingheffing bij de werknemer te voorkomen.

Noodzakelijke PC, gsm en gereedschap

Een voor het werk noodzakelijke PC, gsm, gereedschap en dergelijke apparatuur mag u ook belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Dit geldt ook als een en ander niet noodzakelijk is, maar wel voor minstens 90% zakelijk gebruikt wordt. Gebruikt de werknemer de spullen niet meer, dan moet hij ze aan u teruggeven of u de restwaarde betalen.

Let op! U moet desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat de apparatuur noodzakelijk is voor het werk. De werknemer moet desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat hij de apparatuur minstens 90% zakelijk gebruikt.

Arbo-voorzieningen

Voorzieningen op grond van uw verplichtingen volgens de Arbowet zijn ook onbelast als de werkkamer voldoet aan de Arbo-eisen. De werknemer moet de voorzieningen in de werkruimte gebruiken en u hoeft  hiervoor geen vergoeding te betalen.

Werkt uw personeel regelmatig vanuit huis en heeft u vragen over de mogelijke vergoedingen, dan adviseren wij u graag hierbij.

Kalender 2

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Startpunt 2023

13 jan. 2023
In deze brochure enkele startpunten 2023 voor ondernemer, DGA, werkgevers en werknemers en alle belastingbetalers.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.