Investeringen MKB komen op gang

Investering Mkb

Dankzij het grootbedrijf zijn de bedrijfsinvesteringen in Nederland weer terug op het niveau van 2008. Uit cijfers blijkt dat na een aarzelende start ook de investeringen in het MKB nu op gang komen.

Vooral in de industrie en bouw is de investeringsbereidheid groot. Als ondernemers investeren doen ze dat voornamelijk uit eigen middelen en met bankfinanciering. Van alternatieve financieringsmogelijkheden als crowdfunding maken zij relatief weinig gebruik.

Bedrijfsinvesteringen terug op niveau van 2008

De bedrijfsinvesteringen in voertuigen en machines liggen weer op het niveau van 2008, terwijl de ICT-investeringen daar al 20 procent boven liggen. Hogere winsten en noodzakelijke vervangingsinvesteringen liggen hier voornamelijk aan ten grondslag. In het MKB duurt het herstel wat langer, maar na een aarzelende start komen de investeringen daar nu ook op gang.

MKB heeft weer ruimte voor investeringen

De ING Investeringsbarometer – een graadmeter voor de investeringsbereidheid onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (tot 250 werknemers) – staat momenteel relatief hoog. Na jarenlange terughoudendheid komt er ook in het MKB weer ruimte om te investeren. Voornamelijk in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) neemt de investeringsbereidheid toe. De bereidheid om te investeren trok eind 2015 al aan bij middelgrote bedrijven (50 tot 250 werknemers).

Investeringsbereidheid groot in industrie

Ondernemers in de industrie, groothandel en bouw hebben de grootste investeringsbereidheid. Dankzij de export is de industrie sneller hersteld van de economische recessie dan sectoren die zich op de binnenlandse markt richten. Ditzelfde geldt voor de groothandel. Beide internationale sectoren hebben weer voldoende financiële armslag om te investeren. De bouwsector profiteert voornamelijk van een sterk aantrekkende woningmarkt.

Herstel detailhandel blijft fragiel

De bereidheid om te investeren in de detailhandel en transport is, echter nog zeer laag. Het herstel in de detailhandel blijft fragiel doordat de marges structureel onder druk staan als gevolg van veranderend consumentengedrag en een hoge mate van (online) concurrentie. De transportsector maakt nu een pas op de plaats nadat recentelijk veel uitgestelde investeringen hebben plaatsgevonden. Daarnaast staan ook hier de marges onder druk door stijgende (brandstof)kosten en aanhoudende concurrentie.

Zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen

De investeringen in het MKB betreffen zowel vervanging– als uitbreidingsinvesteringen. Nadat investeringsplannen de afgelopen jaren vaak in de ijskast werden gezet, is de tijd voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen, zoals computers en inventaris, aangebroken. Nu de economie aantrekt wordt bovendien geïnvesteerd in marketing en personeel.

Gebruik alternatieve financiering beperkt

MKB-ondernemers financieren investeringen grotendeels uit eigen middelen en met bankfinanciering. Hoewel alternatieve financieringsmogelijkheden als crowdfunding, informal investors en factoring in de belangstelling staan, maken zij hier relatief weinig gebruik van.

Zowel eigen middelen als bankfinanciering worden vooral ingezet voor werkkapitaal en de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Daarnaast wordt bankfinanciering ook gebruikt voor de aanschaf of verbouwing van een bedrijfspand. Zeker met de huidige lage rentestand vinden ondernemers het aantrekkelijk om het bedrijfspand te kopen. Hierdoor profiteren ze van een eventuele waardestijging, al maakt het bedrijven tegelijkertijd wel minder flexibel.

« Terug naar het overzicht

Startpunt 2024

11 jan. 2024
In deze brochure de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024 in wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij.
Lees verder
Actiepunten eind 2023
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.