Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering voor zakelijke klanten en voor consumenten?

Verjaringstermijn Factuur

Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar. Dit geldt ook voor facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Bij verkoop van een product aan een consument verjaart de factuur al na twee jaar.

Verjaringstermijn vordering of factuur

Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is zoals gezegd niet eeuwigdurend. Reden hiervoor is dat na verloop van tijd de precieze situatie toen de overeenkomst werd aangegaan en uitgevoerd, moeilijk te achterhalen is. Het bewijs wordt meestal na enkele jaren weggegooid. Bovendien wil de wetgever een debiteur beschermen tegen vorderingen die hij niet meer hoefde te verwachten.

Zakelijke klanten

In het Burgerlijk Wetboek staat daarom een aantal bepalingen over verjaring. De hoofdregel is een verjaringstermijn van 20 jaar. Je kunt daarna niet meer naar de rechter stappen om betaling te eisen.

Uitzonderingen

De wet kent, zoals wel vaker, uitzonderingen op deze regel. Bij zakelijke klanten bijvoorbeeld, verjaart een factuur of vordering 5 jaar nadat hij opeisbaar is geworden, ofwel: na de betalingstermijn. In de regel is dat 14 of 30 dagen na de factuurdatum.

Afhankelijk van wat er met de klant is overeengekomen, kan de verjaringstermijn echter ook korter of juist langer dan 5 jaar zijn. Verder gelden er in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Consumenten

Bij consumentenkoop - een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper - ligt het anders. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen de aanschaf van producten en diensten.

De verjaringstermijn is 2 jaar bij producten. Het gaat hierbij om consumptiegoederen, zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra.

De verjaringstermijn is 5 jaar bij diensten. Denk aan een reis boeken, een verzekering afsluiten, een lening aangaan, tandarts/huisartsbezoek.

Let op: als een kredietovereenkomst ‘voldoende verbonden’ is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn.

« Terug naar het overzicht

Startpunt 2023

13 jan. 2023
In deze brochure enkele startpunten 2023 voor ondernemer, DGA, werkgevers en werknemers en alle belastingbetalers.
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.