Gebruikelijk loon naar € 45.000,-- in 2017

Gebruikelijk Loon

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de DGA en zijn partner. Het loon van een DGA moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de overige werknemers van de bv;
  3. € 45.000 (in 2016: € 44.000).

De BV heeft de mogelijkheid om een lager loon aannemelijk te maken dan het op grond van de hoofdregel vastgestelde bedrag. Zolang het loon niet lager wordt dan € 45.000 mag rekening worden gehouden met een afwijking ten opzichte van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van 25%.

Voor DGA's van een innovatieve start-up geldt vanaf 1 januari 2017 een minder streng regime. Voor hen geldt het minimumloon als gebruikelijk loon of het lagere loon uit een vergelijkbare dienstbetrekking. Er is sprake van een innovatieve start-up als:

  • de BV beschikt over een S&O verklaring, die voor het gehele of een gedeelte van het jaar geldig is;
  • de BV heeft recht heeft op het verhoogde S&O-starterspercentage.
  • er geen sprake is van verboden staatssteun.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 1 - februari 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Verruiming aftrek van lijfrentepremie vanaf 1-1-2023. Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zijn ook de fiscale regels rondom de lijfrente gewijzigd. Je kunt onder de nieuwe wet een hoger...
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.