Veranderingen 2017 subsidieregelingen EIA en MIA

Eia Mia


Met het aannemen van het Belastingplan 2017 is een kleine verlaging van het EIA-voordeel (Energie-investeringsaftrek) nu definitief geworden. Welke veranderingen worden er nog meer doorgevoerd in 2017 in de EIA? En welke in de MIA (Milieu-investeringsaftrek)?

Bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen (opgenomen in de Energielijst) kunnen in 2017 in plaats van 58% (2016) nog 55,5% van die investering in mindering brengen op de fiscale winst. Dit is weliswaar een verlaging, maar betekent nog altijd bijna 14% fiscaal voordeel (bij een vennootschapsbelastingtarief van 25%). Overigens bedraagt het totale EIA-budget in 2017 166 miljoen euro, 5 miljoen euro hoger dan het afgelopen jaar.


Andere veranderingen in de EIA

Andere veranderingen die in 2017 in de EIA worden doorgevoerd zijn:

  • de bandbreedte voor projecten die passen binnen de generieke norm is verbreed, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt om vervanging van machines voor de EIA in aanmerking te laten komen;
  • de omschrijving van diverse bedrijfsmiddelen, zoals LED-verlichting, is aangepast;
  • EIA kan nu ook worden aangevraagd voor zonnepanelen die niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet.


MIA en VAMIL voorlopig niet geïntegreerd

De fiscale stimuleringsregelingen MIA (Milieu-investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) blijven vooralsnog twee gescheiden regelingen. Dit is goed nieuws, want nu blijven zowel korte als lange termijninvesteringen onverminderd interessant voor het bedrijfsleven. Wel kondigt de staatssecretaris van Financiën een onderzoek aan in 2017 naar de gevolgen voor de beleidseffectiviteit van het eventueel samengaan van deze regelingen.

De staatssecretaris geeft dit advies naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke efficiencyverbeteringen van deze regelingen. Daarbij is een aantal varianten onderzocht, waaronder het samengaan van de MIA en de VAMIL. De efficiencyopbrengsten blijken marginaal, terwijl over de gevolgen voor de effectiviteit van deze regelingen nog te weinig bekend is. In de huidige situatie kunnen Vpb- en IB-plichtige ondernemers een extra bedrag aftrekken van de winst voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de zogenaamde Milieulijst. Voor grotere investeringen met een langere afschrijvingstermijn kunnen ondernemers via de VAMIL hun investering over een langere periode afschrijven. Een gevolg van het samengaan van de MIA met de VAMIL zou kunnen zijn dat voor één van deze twee groepen ondernemers de nieuwe regeling minder aantrekkelijk zou kunnen worden. Daarmee zou ook het investeren in duurzame bedrijfsmiddelen kunnen afnemen, waarmee dus het oorspronkelijke beleidseffect – een gunstige impact op het milieu – kan afnemen.


Veranderingen in de MIA in 2017

Veranderingen die in 2017 in de MIA worden doorgevoerd zijn:

  • een opsplitsing in bedrijfsmiddelen met middelvoorschrift (specifiek) en bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift (generiek). De eisen aan de generieke bedrijfsmiddelen zijn aangepast als gevolg van wijziging van Europese wetgeving;
  • elektrische bussen en bestelbussen zijn toegevoegd aan de Milieulijst;
  • er is nu ook subsidie voor producten die gemaakt zijn van plastic uit biomassa

« Terug naar het overzicht

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder

Vakantie en ziek

12 jul. 2023
Wat als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of mag een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen opnemen?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.