Afschaffing schenkvrijstelling eigen woning

Eigenwoningschenkvrijstelling


De schenkvrijstelling eigen woning (ook wel ‘jubelton’ genoemd) van € 106.671 wordt per 1 januari 2023 teruggebracht naar € 27.231. Dit heeft het Kabinet 8 maart 2022 besloten. De schenkvrijstelling eigen woning zal volledig worden afgeschaft in 2024.

Wat is de schenkvrijstelling eigen woning?

Als je een bedrag geschonken krijgt voor:

  • de koop of verbouwing van je eigen woning;
  • het aflossen van de hypothecaire lening voor je eigen woning; of
  • het afkopen van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming op je eigen woning,

dan ben je géén schenkbelasting verschuldigd over maximaal een bedrag van € 106.671 dat je geschonken krijgt.

Voorwaarden schenkvrijstelling eigen woning

De voorwaarden voor toepassing van de schenkvrijstelling eigen woning zijn dat:

  • jij óf je partner de leeftijd heeft tussen de 18 en 40 jaar (waarbij de dag van de 40ste verjaardag nog meetelt);
  • de schenking uiterlijk twee jaar na het jaar van schenking is aangewend voor de eigen woning (een schenking in 2022 dient dus uiterlijk in 2024 te zijn gebruikt voor één van de bovenstaande doelen); en
  • jij óf je partner niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ hebt ontvangen van de schenker.

Een ‘verhoogde vrijstelling’ is een schenking ontvangen voor de bekostiging van een dure studie (vrijstelling € 56.724), een vrij te besteden bedrag (vrijstelling € 27.231) of voor de eigenwoning (vrijstelling € 106.671). Deze vrijstelling kan per schenker slechts eenmaal worden toegepast. De ‘verhoogde vrijstellingen’ gelden alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen met uitzondering van de schenkvrijstelling eigen woning die geldt voor de verkregen schenking van iedere willekeurige persoon, mits is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden. Als aanvulling op de bovengenoemde drie punten merken wij nog op dat de begiftigde van een schenking van € 106.671 een bedrag van € 27.231 ook vrij mag besteden, zonder dat de schenkvrijstelling eigen woning wordt teruggenomen, zolang het overige wordt aangewend voor de eigen woning.

Advies schenking 2022

Wil je schenken aan je zoon, dochter, familielid of vriend die voornemens is om in de nabije toekomst een woning te kopen, te verhuizen of te verbouwen, dan kun je de schenkvrijstelling eigen woning nog ‘veiligstellen’. Allereerst is het mogelijk om het gehele bedrag van de jubelton te schenken in 2022. In de aangifte schenkbelasting over 2022 kan de begiftigde dan de schenkvrijstelling eigenwoning claimen onder de voorwaarde dat hij of zij de schenking binnen 2 jaren na het jaar van schenken (dus uiterlijk op 31 december 2024) aanwendt ten behoeve van de eigen woning. Als uiteindelijk de schenking niet binnen twee jaren wordt gebruikt voor de verhuizing, verbouwing of aflossing, is de begiftigde schenkbelasting verschuldigd over € 79.440.

Een tweede mogelijkheid is om alvast een schenking te doen in 2022 voor een bedrag van € 27.231. In de aangifte schenkbelasting over 2022 kan de begiftigde, net als in het vorige geval, de schenkvrijstelling eigenwoning claimen onder de voorwaarde dat hij of zij de schenking binnen 2 jaren na het jaar van schenken (dus uiterlijk op 31 december 2024) aanwendt ten behoeve van de eigen woning. Als de begiftigde vervolgens besluit in 2023 of 2024 om te verhuizen, te verbouwen of af te lossen, kan hij of zij het overige bedrag van € 79.440 geschonken krijgen vrij van schenkbelasting. Als de begiftigde uiteindelijk afziet van de verhuizing, verbouwing of aflossing, heeft hij of zij geen recht meer op de schenkvrijstelling eigen woning. Het bedrag van € 27.231 valt echter onder de ‘verhoogde vrijstelling’ die vrij besteedbaar is, zodat alsnog geen schenkbelasting is verschuldigd over dit bedrag.

Vragen

Heb je vragen over de afschaffing van de jubelton of wil je advies hebben over een (mogelijke) schenking in de nabije toekomst naar aanleiding van ons artikel, neem dan gerust contact met ons op.

« Terug naar het overzicht

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.