Aftrekpost hypotheekrente in de Inkomstenbelasting bij minst verdienende partner kan voordeliger zijn

Aftrekpost Hypotheekrente 2


In de meest voorkomende gevallen bestaan de inkomsten uit de eigenwoning uit de bijtelling van het huurwaardeforfait verminderd met de aftrekbare hypotheekrente. Als de aftrekbare hypotheekrente hoger is dan de bijtelling van het huurwaardeforfait leidt dit tot een aftrekpost.

Voor de belastingplichtige met een inkomen dat (geheel of gedeeltelijk) wordt belast in de hoogste belastingschijf (inkomen vanaf € 69.399 belast tegen 49,5%) wordt het fiscaal voordeel van de aftrekbare hypotheekrente beperkt tot maximaal 40%.

In het geval de partner een lager inkomen heeft dat maximaal belast wordt tegen het belastingtarief van 37,07% kan het fiscaal voordeliger zijn als de aftrekpost inkomsten uit eigen woning aan de minstverdienende partner wordt toegerekend.

Je zou zeggen dat het tariefverschil een nadeel is maar het nadeel van de aftrekpost tegen 37,07% ten opzicht van 40% wordt meer dan gecompenseerd doordat de minstverdienende partner door verlaging van het inkomen met deze aftrekpost recht heeft op hogere heffingskortingen.

Effect op de voorlopige teruggaaf

Als je voor de hypotheekrente aftrek jaarlijks een voorlopige teruggaaf ontvangt van de Belastingdienst zal deze veelal door de meestverdienende partner worden ontvangen.

Door de genoemde aftrekbeperking (max. 40%) en het effect van de heffingskortingen kan de conclusie zijn dat de hypotheekrente aftrek bij de definitieve aangifte bij de minstverdienende partner terechtkomt.

Het is aan te raden in deze situatie om middels een voorlopige aangifte Inkomstenbelasting 2022 de toerekening van de hypotheekrente aftrek te corrigeren. Je voorkomt dan dat de ene partner de te hoge voorlopige teruggaaf moet terugbetalen (met eventueel belastingrente) en de andere partner de teruggave ontvangt.

« Terug naar het overzicht

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder
FiscKoffer(tje) 2023 Belastingplannen 2024 en andere nieuwe wetgeving
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.