Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) Loonheffing

Bik Jpeg


De overheid wil graag dat je ook in deze lastige coronatijd blijft investeren. Daarvoor is een nieuwe tijdelijke (tot eind 2022) subsidieregeling getroffen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als je per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 investeert en minimaal € 20.000 per aanvraag, kun je een investeringskorting krijgen. Deze korting kun je verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt af van de omvang van het investeringsbedrag:

  • Bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3,9% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 1,8% van het investeringsbedrag boven het drempelbedrag van € 5 miljoen.


De regeling is van toepassing op investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in Nederland, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De investeringen moeten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.

Tip
Je kunt de BIK benutten naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL), mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregelingen wordt voldaan. Om de BIK te benutten moet je wel loonheffing afdragen.

« Terug naar het overzicht

De vakantietoeslag is meestal 8 procent van het brutoloon en wordt vaak eind mei uitgekeerd en berekend over het loon van 1 juni van het vorige jaar tot 1 juni van dit jaar.
Lees verder
FiscKoffer(tje) 2022 Belastingplannen 2023 en andere nieuwe wetgeving
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.