Belastingrente en invorderingsrente

Belastingrente Jpg


De Belastingdienst brengt twee soorten renten in rekening: belastingrente en invorderingsrente. In dit artikel gaan wij in op de vraag wanneer belastingrente of invorderingsrente is verschuldigd of wordt vergoed. Wij lichten ook toe hoe betaling van belastingrente of invorderingsrente kan worden voorkomen. In dit artikel focussen wij ons enkel op de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting en laten wij andere belastingen buiten beschouwing.

Belastingrente

Percentage

De belastingrente bedraagt voor de inkomstenbelasting 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%.

Belastingrente verschuldigd

De Belastingdienst brengt belastingrente aan jou (of je B.V.) in rekening bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting als:

  • de Belastingdienst de aangifte ontvangt vóór 1 mei (inkomstenbelasting) of 1 juni (vennootschapsbelasting) volgend op het belastingjaar en de Belastingdienst afwijkt van de ingediende aangifte, of als
  • de Belastingdienst de aangifte ontvangt na 1 mei (inkomstenbelasting) of 1 juni (vennootschapsbelasting) volgend op het belastingjaar.

In alle gevallen maakt het voor de berekende belastingrente niet uit of uitstel is verleend door de Belastingdienst voor het indienen van de aangifte. Ook tijdens het uitstel berekent de Belastingdienst belastingrente.

Belastingrente vergoed

De Belastingdienst betaalt aan jou belastingrente als:

  • je geld terugkrijgt van de Belastingdienst;
  • de Belastingdienst niet afwijkt van je ingediende aangifte;
  • de Belastingdienst na ontvangst van je aangifte er langer dan 13 weken over doet om de aanslag op te leggen en
  • de Belastingdienst de aanslag oplegt na 1 juli na het belastingjaar.

De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli na het belastingjaar tot 6 weken na dagtekening van de aanslag.

Voorkom belastingrente met een voorlopige aanslag

Ben je inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verschuldigd over 2021? Vraag dan snel een voorlopige aanslag aan. De Belastingdienst mag geen belastingrente in rekening brengen over het bedrag van de voorlopige aanslag. Als je de voorlopige aanslag 2021 aanvraagt vóór 1 mei 2022 (inkomstenbelasting) of 1 juni 2022 (vennootschapsbelasting) betaal je geen belastingrente over het bedrag van deze aanslag.

Invorderingsrente

Percentage

Voor alle belastingen geldt dat de invorderingsrente 4% bedraagt. In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invorderingsrente verlaagt naar 0,01% vanaf 23 maart 2020 tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 tot aan 1 januari 2024 gaat de invorderingsrente stapsgewijs weer omhoog naar 4%.

Invorderingsrente verschuldigd

Invorderingsrente brengt de Belastingdienst in rekening als je na de uiterste betaaldatum op de aanslag nog een bedrag moet betalen. Ook tijdens uitstel van betaling berekent de Belastingdienst invorderingsrente. De periode waarover je invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop je het bedrag op de rekening van de Belastingdienst hebt gestort.

Invorderingsrente vergoed

Je ontvangt invorderingsrente als de Belastingdienst er langer dan 6 weken over doet om een teruggaaf uit te betalen. De Belastingdienst is dan invorderingsrente aan je verschuldigd vanaf 6 weken na de dagtekening van de aanslag tot de datum dat het geld is ontvangen van de Belastingdienst.

Contact

Heb je nog vragen over belastingrente, invorderingsrente of het doen van een voorlopige aangifte, neem dan contact met ons op.

« Terug naar het overzicht

Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling als een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt en pas op een later moment de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ overlegt?
Lees verder
In deze brochure enkele belangrijke thema's uit de Belastingplannen 2023 en anderen wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij met praktische actiepunten.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.