Betaalpauze voor je hypotheek

Betaalpauze Hypotheek Jpeg


Kun je vanwege de coronacrisis tijdelijk je hypotheek niet betalen? Dan mag je geldverstrekker, bijvoorbeeld je bank, je een betaalpauze geven. In die periode hoef je geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor je eigenwoningschuld. Je kunt een betaalpauze aanvragen, en je geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met je afspreken, tot en met 30 juni 2021.

Als je een hypotheek hebt die aan de fiscale aflossingsverplichting moet voldoen, dan heeft een betaalpauze meestal tot gevolg dat je een aflossingsachterstand hebt op 31 december 2020. Of op 31 december 2021 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2021. Volgens de huidige regels moet deze aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december van het volgende jaar zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijf je onder voorwaarden recht houden op renteaftrek, als je met je geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit ingaat op 1 januari 2022. Of op 1 januari 2023 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2021. Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen, zodat de geldverstrekker samen met jou al eerder dan per 1 januari 2022 een nieuw aflossingsschema overeen kan komen. Of eerder dan per 1 januari 2023 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2021.

Om gebruik te kunnen maken van deze goedkeuring, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je meldt je in de periode 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 bij je geldverstrekker. Of je hebt je in die periode daar gemeld.
 • Je hebt met je geldverstrekker een betaalpauze afgesproken van maximaal 12 maanden. En deze betaalpauze is door je geldverstrekker schriftelijk bevestigd.
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 juli 2021.
 • Loopt je hypotheek bijvoorbeeld bij familie, je bv of een buitenlandse bank? Dan moet je voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en tevens aan je geldverstrekker aantonen dat:
  • je, als gevolg van de coronacrisis, een terugval in arbeidsinkomen hebt  of redelijkerwijs verwacht, van ten minste 20%
  • en deze terugval plaatsvindt over 3 aaneengesloten kalendermaanden waarbij deze periode aanvangt vanaf 1 maart 2020 tot en met 1 juli 2021.

Om te bepalen of sprake is van een terugval vergelijk je je arbeidsinkomen uit de hierboven gekozen periode met een kwart van je arbeidsinkomen in 2019. Of met je arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Wat zijn de gevolgen van de betaalpauze?

 • De rente die je in 2020 en/of 2021 niet betaalt, mag je meestal niet aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Soms mag je de niet betaalde rente wel aftrekken. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. Hij kan je vertellen of je de niet betaalde rente wel of niet mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020 en/of 2021. Als je de niet betaalde rente niet mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting over 2020 en/of 2021, dan mag je die rente aftrekken in de aangifte over het jaar waarin je die rente betaalt. Dat zal meestal in de aangifte over het jaar 2021 en/of 2022 zijn.
 • Na afloop van de betaalpauze stel je met je geldverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling van de niet betaalde aflossing. Het nieuwe schema moet voldoen aan de regels om ervoor te zorgen dat je recht houdt op aftrek van betaalde rente. De geldverstrekker is op de hoogte van deze regels. Neem bij twijfel altijd contact op met de Belastingdienst.
 • Dit schema mag niet langer duren dan de resterende looptijd van je eigenwoningschuld waarvoor je een betaalpauze hebt gehad.
 • Na afloop van de betaalpauze maak je ook afspraken over het alsnog betalen van de niet betaalde rente over de betaalpauze. De rente die je betaalt over een eventuele schuld die je aangaat om de niet betaalde rente alsnog te betalen, mag je niet aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Je mag de schuld ook niet opgeven als eigenwoningschuld. Je moet dit opgeven als schuld in box 3. Je geldverstrekker kan je vertellen welke rente je niet mag aftrekken en welke schuld je in box 3 moet opgeven.
 • Ontvang je een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van rente en kosten voor je eigen woning? Dan heeft de betaalpauze meestal gevolgen voor de hoogte van je voorlopige aanslag over 2021. Is je niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2021? Pas dan je voorlopige aanslag aan om te voorkomen dat je in 2022 moet terugbetalen. In de voorlopige teruggaaf wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente.
 • Als je minder rente mag aftrekken, wordt je belastbaar inkomen hoger. Ontvang je een toeslag over 2021? Dan kan dit hogere inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van je toeslag. De toeslag wordt daardoor lager. Pas je toeslag over 2021 aan om te voorkomen dat je in 2022 moet terugbetalen.

 Bron: Belastingdienst

« Terug naar het overzicht

In deze brochure enkele belangrijke thema's uit de Belastingplannen 2023 en anderen wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij met praktische actiepunten.
Lees verder
In deze handreiking vind je de antwoorden op veelgestelde vragen
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.