Bijzonder uitstel van betaling in verband met corona

Bijzonder Uitstel Van Bet Corona


In de afgelopen maanden is de regeling van het bijzonder uitstel van betaling aanzienlijk veranderd. Zo is het besluit noodmaatregelen coronacrisis op 24 september 2021 geactualiseerd, is het oude besluit komen te vervallen en heeft het demissionair kabinet op 26 november 2021 bekendgemaakt het bijzonder uitstel van betaling te verlengen in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Wij gaan in dit artikel in op wat de veranderingen voor je betekenen als je bijzonder uitstel van betaling had aangevraagd of wil aanvragen.

Generieke regeling

Het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis is nog mogelijk tot 1 februari 2022. De Belastingdienst treft een betalingsregeling voor ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd en toegekend gekregen in verband met de coronacrisis. Voor de betalingsregeling gelden de volgende regels:

  • de betalingsregeling geldt voor alle (belasting)schulden die uiterlijk 31 januari 2022 betaald moeten zijn;
  • de betalingsregeling gaat in op 1 oktober 2022 en duurt 60 maanden (tot 1 oktober 2027); en
  • de betalingsregeling wordt ingetrokken als de belastingplichtige (jij of je onderneming) van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet nakomt.

Ad 1: alle belastingschulden van vóór 31 januari 2022

Als je bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd, geldt dat alle schulden die uiterlijk 31 januari 2022 betaald moeten zijn, meegaan in de betalingsregeling. Had je bijzonder uitstel van betaling en heb je vóór 1 oktober 2021 al je belastingschulden terugbetaald, dan gaan nieuw opkomende betalingsverplichtingen na 1 oktober 2021 niet automatisch mee in de betalingsregeling. In dat geval moet je opnieuw verzoeken om (bijzonder) uitstel van betaling.

Ad 2: 60 maanden

De eerste betaaltermijn van de betalingsregeling vervalt op 31 oktober 2022 en elke volgende termijn vervalt telkens een maand later. Je kan de Belastingdienst verzoeken om later te starten met aflossen. In ieder geval moet je belastingschuld (die meegaat in de betalingsregeling) uiterlijk 1 oktober 2027 zijn afgelost. Hierbij is van belang dat de invorderingsrente vanaf 1 juli 2022 halfjaarlijks wordt verhoogd met 1 procent(punt) tot 1 januari 2024 van 0,01% tot 4%.

Ad 3: niet nakomen nieuw opkomende betalingsverplichtingen

Als jij of je onderneming (B.V., N.V. of stichting) na 1 februari 2022 tot 1 oktober 2022 nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet nakomt heeft dat geen gevolgen voor de betalingsregeling. Als jij of je onderneming vanaf 1 oktober 2022 nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet nakomt wordt de betalingsregeling ingetrokken. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om in omstandigheden van betalingsonmacht uitstel van betaling te vragen voor nieuw opkomende belastingschulden. Hiervoor geldt (nog) geen bijzonder beleid en de normale regels voor het aanvragen van uitstel van betaling zijn van toepassing.

Contact

Heb je verder vragen omtrent het bijzonder uitstel van betaling, of verkeer je in betalingsproblemen en wil je worden bijgestaan in de communicatie met de Belastingdienst, neem dan contact op met FinAmi.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 3 - augustus 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.