BTW op oninbare vorderingen

Btw


Als je een factuur stuurt aan je klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt je klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is je vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan heb je btw betaald die je niet ontvangen hebt. Je kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer terugvragen?

Je kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat je vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2018 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen jou en jouw klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door je klant.

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf verwerk je in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken (is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017 dan moet je een brief sturen naar je belastingkantoor waarin je om teruggaaf verzoekt). Je mag kiezen of je het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als je de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in je btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geef je de verschuldigde btw over het gedeelte dat je hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin je de betaling ontvangt.

« Terug naar het overzicht

Als jij, eventueel samen met je partner, ten minste 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap, dan word je aangemerkt als aanmerkelijkbelanghouder. Als jij en je eventuele partner...
Lees verder

Vakantie en ziek

12 jul. 2023
Wat als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of mag een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen opnemen?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.