Coronavirus: WW-uitkering bij werktijdverkorting oplossing bij tijdelijke omzetdaling

Werktijdverkorting en WW-uitkering bij werktijdverkorting is voor ondernemers dé oplossing bij tijdelijke omzetdaling wegens het coronavirus. Ondernemers doen er verstandig aan daar niet te lang mee te wachten en dit – indien noodzakelijk – nu te regelen. Omzetten kunnen tijdelijk immers drastisch teruglopen!


Sommige buitengewone gebeurtenissen zoals, de uitbraak van het coronavirus, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Andere voorbeelden die niet onder het normale ondernemersrisico vallen zoals brand of overstroming zijn ook denkbaar. Voor werknemers, voor wie de tijdelijke werkvermindering geldt, kan een WW-uitkering wegens werktijdverkorting (WTV) worden geregeld.


Geen sollicitatieplicht de eerste 6 weken


Bij de WTV gelden veelal dezelfde verplichtingen als tijdens een gewone WW, behalve dat de werknemer niet hoeft te solliciteren of zich hoeft in te schrijven als werkzoekende bij UWV WERKbedrijf. Pas als de werknemer door de WTV helemaal niet meer werkt en uw verlenging aanvraagt van de WTV-periode komt de sollicitatieplicht in beeld. De werknemer moet zich dan uiterlijk de tweede dag na de eerste verlenging hebben ingeschreven als werkzoekende. Let wel, dat is dus al na de eerste 6 weken van werktijdverkorting.


Hoe pakt de werktijdverkorting financieel uit?


De werktijdverkorting is aan te vragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en geldt voor minimaal 2 tot maximaal 24 weken voor minstens 20% minder werk(uren). Verbetert de situatie binnen 6 weken dan kunnen uw werknemers weer gewoon aan het werk, maar als er nog geen verbetering is dan kan verlenging worden aangevraagd. Als de werkgever de vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW heeft ontvangen, moet dit aan UWV worden gemeld via het formulier Melding werktijdverkorting. Een verlenging van zo’n vergunning hoeft niet opnieuw aan UWV te worden gemeld. Pas na afloop van de vergunningsperiode kan een werkgever voor zijn  werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen mits zij voldoen aan de eisen van de Werkloosheidswet. Een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting moet binnen een week na afloop van de vergunningsperiode worden aangevraagd. Dit is dus in de zevende week nadat de werkgever de vergunning kreeg.


UWV vergoedt achteraf 70% van het loon voor de uren dat personeel niet werkte tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is verkregen. De werkgever betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten (70% van de 20% verminderde werk-uren), terwijl de werknemers volledig in dienst blijven.


UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever uit en de werkgever betaalt in de meeste gevallen het volledige loon uit aan zijn werknemers. Dit hangt af van wat in de geldende CAO of arbeidsovereenkomst is overeengekomen. In de meeste arbeidsovereenkomsten zijn daar geen uitzonderingen voor gemaakt en betaalt de werkgever 100% van het loon door.


Werknemers die minder loon krijgen, moeten de belangrijke wijzigingen in hun situatie altijd doorgeven aan UWV, zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten.


Werktijdverkorting en ziekte werknemer


Is een werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt de werkgever zijn loon door. Voor een zieke werknemer kan geen tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.


Voorwaarden werktijdverkorting


Uiteraard zitten aan de WTV voorwaarden vast en die zijn best strikt:

  • Er moeten buitengewone omstandigheden (calamiteiten) zoals het coronavirus, worden aangetoond die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Dus geen economische omstandigheden;
  • Er moet uiteraard ook een directe relatie bestaan tussen de aangevoerde oorzaak (de corona-uitbraak) en de werkvermindering, bijv. door het coronavirus zijn de vrachtopdrachten drastisch gedaald waardoor er minder werk is bij de luchtvrachtafhandeling;
  • De werkvermindering moet naar verwachting ten hoogste 24 weken beslaan. De verwachting is wel dat over een half jaar – in de zomer – het coronavirus enorm is afgezwakt en de wereldhandel zich weer heeft hersteld.

Bron: Fiscaal Vanmorgen

« Terug naar het overzicht

Jubileumuitkering onbelast: hoe zit het precies?
Lees verder
Vaste reiskostenvergoeding mag nog tot 1 april 2021
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.