Direct hogere boete bij ontbreken van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Rie2


Het opstellen van een RI&E met bijbehorend plan van aanpak is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel, inclusief uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers. Het is een praktisch hulpmiddel om in kaart te brengen welke risico’s de werknemers lopen in de uitvoering van hun werk.

De wet verplicht in de meeste gevallen ook dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt. Er zijn ook uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of jouw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort instrument dat je gebruikt om je RI&E op te stellen.

Werkgevers kunnen sinds kort te maken krijgen met een hogere, directe boete voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een Plan van Aanpak. Nieuw is ook dat de ernst van letsel bij bedrijfsongevallen een grotere rol speelt bij het bepalen van een boetebedrag.

Ruim de helft van de werkgevers beschikt niet over een volgens de Arbowet verplichte RI&E. Dat is staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW een doorn in het oog. Ze kwam om die reden in het voorjaar met het voornemen de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Deze beleidsregel is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee direct in werking getreden.

Hogere boetes, intensievere controle

De maatregel gaat gepaard met een intensievere controle door de Inspectie SZW op de aanwezigheid van de RI&E en de naleving ervan.

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft. Tot 23 juli 2019 bleef dit in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving. Werd hierna opnieuw dezelfde overtreding vastgesteld bij het bedrijf dan volgde pas een boete.

Heeft een bedrijf de risico’s niet in kaart? Dan kan het ontbreken van de RI&E een boete van € 4.500 betekenen (dit was: € 3.000). Want – hoewel het iets beter lijkt te gaan – nog steeds heeft de helft van alle bedrijven geen RI&E. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is verhoogd van € 750 naar € 3.000.

Wil je meer weten over een RI&E voor jouw organisatie? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

« Terug naar het overzicht

In de meest voorkomende gevallen bestaan de inkomsten uit de eigenwoning uit de bijtelling van het huurwaardeforfait verminderd met de aftrekbare hypotheekrente.
Lees verder
Ook met een 0-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Hij bouwt vakantie-uren op over de uren die hij heeft gewerkt.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.