Een Burgerservicenummer (BSN) op de loonstrook is niet meer verplicht

Bsn Op Loonstrook


Volgens de belastingdienst is het niet verplicht om op de loonstrook het Burgerservicenummer (BSN) van de werknemer te vermelden. Door het BSN niet te vermelden, is er minder risico op identiteitsfraude bij het versturen van de loonstrook. De belastingdienst geeft daarmee duiding aan de stelling van de Autoriteit Persoonsgegevens dat het BSN is bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de burger. De loonstrook is immers communicatie tussen de burger en een organisatie.

Het is wel verplicht om het BSN te vermelden op de jaaropgave, die is immers bestemd voor communicatie tussen de overheid en de belastingdienst (een overheid).

Geen wettelijke basis

Nu het vermelden van het BSN op de loonstrook geen wettelijke grondslag (meer) heeft, raden veel administratiekantoren aan het BSN niet langer te vermelden. Zo ontstaat er minder risico op fraude met het BSN, zoals:

 • Fraude met het BSN van overledenen.
 • Fraude met toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.
 • Aankoopfraude.

Veel organisaties gebruiken software die het BSN als vereist veld hebben ingesteld. Hen wordt aangeraden contact op te nemen met de softwareleverancier of HR om dit aan te laten passen.

Wat moet er op de loonstrook staan?

Op de site van de belastingdienst staan nu de volgende wettelijke eisen voor de loonstrook:

 • Het brutoloon in geld.
 • De gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed.
 • De gespecificeerde bedragen die je op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag.
 • De wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.
 • Het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst.
 • De periode waarover je het loon hebt betaald (het loontijdvak).
 • Het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt.
 • Je naam en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • In 2020 moet ook de aard van de overeenkomst op de loonstrook staan.

In 2020 hebben wij de loonstrook gewijzigd aan de hand van de nieuwe wettelijke eisen.

Het BSN nummer is verwijderd en onderstaande verplichte onderdelen zijn toegevoegd aan de omschrijving van de loonstroken.

Arbeidsovereenkomst Schriftelijk                   ja of nee

Contract onbepaalde tijd                                ja of nee

Oproepovereenkomst                                    ja of nee

« Terug naar het overzicht

Fisckwartaaltje nr. 3 - 2020 Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Privégebruik auto en coronacrisis: vragen en antwoorden
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.