Fiscale Coronamaatregelen verlengd tot 1 oktober 2020

Coronavirus


Alle fiscale coronamaatregelen zijn verder verlengd tot 1 oktober 2020. De verlenging betreft onder meer de volgende fiscale coronamaatregelen:

 • De versoepeling van het urencriterium, ook voor seizoensgebonden IB-ondernemers.
 • Verlaging invorderings- en belastingrente.
 • Uitstel van betaling.
 • TOZO.
 • TOGS stopt en wordt TVL-MKB.
 • De twee goedkeuringen bij een betaalpauze voor de hypotheeklasten.
 • Tijdens coronatijd geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten.

Urencriterium

Eerder was al bekend gemaakt dat ondernemers in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 niet aan het urencriterium van 1225 uur hoeven te voldoen om de zelfstandigenaftrek te kunnen benutten. Deze periode is nu verlengd tot 1 oktober 2020.

Een seizoengebonden ondernemer, bijvoorbeeld in branches als de horeca of festivalbranche mag uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019. Je moet wel aan kunnen tonen hoeveel uren je in de vergelijkbare (piek)periode in 2019 hebt gemaakt.

De verlaging van de belasting- en invorderingsrente naar 0,01%
De verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober 2020.

Uitstel van betaling verlengd tot 1 oktober 2019
Heb je gebruik gemaakt van de regeling van uitstel van betaling voor openstaande aanslagen voor een periode van 3 maanden en heb je langer uitstel nodig? In dat geval kan een verzoek gedaan worden om verlenging van het uitstel met 3 maanden. Als geen verlenging wordt gevraagd zal de Belastingdienst een bericht sturen dat het uitstel vervalt en een voorstel doen voor de invordering.

Verlenging van het uitstel is mogelijk als er betalingsproblemen zijn als gevolg van Corona. Vraag je uitstel voor een bedrag vanaf € 20.000 dan heb je een deskundige verklaring en een liquiditeitsprognose nodig.

TOGS/TVL-MKB
Per 26 juni 2020 is het niet meer mogelijk de TOGS-uitkering van € 4.000 aan te vragen. Voor de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 geldt een andere regeling, Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB). Eind juni gaat naar verwachting het loket van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) open voor de aanvragen van deze regeling. MKB-ondernemers met minder dan 250 medewerkers kunnen deze tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (netto) aanvragen voor de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020, mits zij meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. De tegemoetkoming is voor de vaste lasten die gerelateerd zijn aan dat omzetverlies. Voor de hoogte van de vaste lasten wordt gerekend met een gemiddeld percentage per sector. Verder moet de onderneming de juiste SBI-code hebben. Voor de TVL gelden dezelfde SBI-codes als voor TOGS.

TOZO langer verlengd
De TOZO 2.0 (met partnertoets) wordt verlengd. De uitkeringstermijn loopt daardoor van 1 juni tot en met 30 september 2020. Heeft een ondernemer inkomensondersteuning gehad onder TOZO 1, dan kan de inkomensondersteuning onder TOZO 2 niet een maand van TOZO 1 overlappen. In totaal kan onder TOZO 1 en 2 zes maanden inkomensondersteuning worden verkregen.

Betaalpauze hypotheek (eigenwoningschuld)
Kun je als gevolg van de coronacrisis tijdelijk de hypotheek niet betalen dan mag de kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank, een betaalpauze geven. In die periode betaal je tijdelijk geen of minder rente en aflossing voor de eigenwoningschuld.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Tussen 12 maart en 30 september 2020 maak je een melding bij uw kredietverstrekker.
 • Je spreekt met de kredietverstrekker een betaalpauze af van maximaal 6 maanden. En deze betaalpauze is door de kredietverstrekker schriftelijk bevestigd.
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 oktober 2020.

Als je een eigenwoninglening hebt bij bijvoorbeeld familie, je B.V. of een buitenlandse bank, dan gelden er naast de eerder genoemde voorwaarden nog aanvullende voorwaarden. Je moet aan de geldverstrekker kunnen aantonen dat:

 • je een terugval hebt in arbeidsinkomen van ten minste 20%
 • deze terugval plaatsvond over 3 aaneengesloten kalendermaanden
 • deze 3 kalendermaanden liggen in de periode vanaf 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020
 • de terugval in arbeidsinkomen vergelijkbaar is met een kwart van het arbeidsinkomsten in 2019. Of dat het arbeidsinkomen vergelijkbaar is met het arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.

Gevolgen betaalpauze

De rente die je niet betaald is geen aftrekbare rente voor de inkomstenbelasting 2020 (dit kan anders zijn als de kredietverstrekker rente in rekening brengt over de niet betaalde rente).
Aan het eind van de betaalpauze wordt door de kredietverstrekker een nieuw rente en aflossingsschema opgesteld. In dat nieuwe schema worden de niet betaalde rente en aflossing over de periode van de betaalpauze verwerkt. Door de betaalpauze wijzigt de einddatum van de lening niet. 
Start je weer met het betalen van rente over de eigenwoningschuld, dan mag je deze weer aftrekken.

De betaalpauze heeft ook gevolgen voor de voorlopige teruggave Inkomstenbelasting. Deze zal waarschijnlijk te hoog zijn nu de rente op de eigenwoninglening lager is. Ook voor de toeslagen kan de betaalpauze gevolgen hebben omdat door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de renteaftrek het (toetsings)inkomen hoger wordt.

Tijdens coronatijd geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten
Werkgevers zetten in vakantietijd vaak vakantiekrachten in. Dat zijn regelmatig studenten met een studielening of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als deze studenten te veel verdienen, moeten zij hun lening of financiering stopzetten, om te voorkomen dat zij na afloop van het jaar moeten terugbetalen. Voor jonge vakantiekrachten van 16 of 17 jaar – voor wie ouders kinderbijslag ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – gelden er elk jaar grenzen voor wat zij maximaal mogen bijverdienen (in het jaar 2020: € 1.296 netto per maand) om het recht op kinderbijslag te behouden. Wegens corona hebben DUO en de SVB besloten om deze grenzen, voor de bijverdiensten over het jaar 2020, te laten vervallen. Als gevolg hiervan mogen jongeren in het jaar 2020 onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening en studiefinanciering, of voor de kinderbijslag die hun ouders ontvangen.

« Terug naar het overzicht

Aanpassing voorlopige aanslagen 2021
Lees verder
Hoe bepaal je als DGA je salaris?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.