Giftenaftrek in de Inkomstenbelasting

Gifenaftrek 2


Het doen van een gift is een mooi gebaar. Zeker nu in coronatijd waarin vele instellingen wel wat extra financiële steun kunnen gebruiken.

De aftrekbaarheid van de gift in de Inkomstenbelasting voor de schenker kan een extra overweging zijn om te schenken.

Maar wat is een gift, welke instellingen kwalificeren en welk bedrag is uiteindelijk fiscaal aftrekbaar?

De gift

Een gift is een aantoonbare (met bankafschrift of kwitantie) bevoordeling zonder tegenprestatie.

De instelling

Voor gewone giften kwalificeert de bij de Belastingdienst erkende en geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), culturele ANBI of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Voor periodieke giften kwalificeert een ANBI en een culturele ANBI. Ook een vereniging kwalificeert onder de volgende voorwaarden:

  • De vereniging heeft 25 of meer leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid (opgericht via een notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
  • De vereniging maakt geen winst en is niet belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting.

Welk bedrag

Voor het aftrekbaar bedrag wordt een onderscheid gemaakt in gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften
Gewone giften aan een ANBI, culturele ANBI of SBBI komen in aftrek voor zover het totale bedrag uitkomt boven de drempel van 1% van het verzamelinkomen. Dat is het inkomen uit Box I, II en III tezamen.

Een gewone gift aan een culturele ANBI mag worden verhoogd met 25%. Deze extra aftrek bedraagt maximaal € 1.250. Dit maximum geldt voor de gewone en periodieke culturele giften samen.

Periodieke giften
Voorwaarden van een periodieke gift:

  • De gift wordt minimaal jaarlijks betaald.
  • De bedragen zijn steeds even hoog.
  • De gift is vastgelegd bij een notaris of in een onderhandse overeenkomst.
  • De gift wordt minimaal 5 jaar achter elkaar gedaan.

Periodieke giften aan een ANBI, een culturele ANBI of een vereniging zijn volledig aftrekbaar. Hier geldt geen drempel.

Een periodieke gift aan een culturele ANBI mag worden verhoogd met 25%. Zoals hierboven bij de “gewone giften” al vermeld bedraagt deze extra aftrek maximaal € 1.250 voor de gewone en periodieke culturele giften samen.

« Terug naar het overzicht

Startpunt 2023

13 jan. 2023
In deze brochure enkele startpunten 2023 voor ondernemer, DGA, werkgevers en werknemers en alle belastingbetalers.
Lees verder
Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.