Het urencriterium: voor wie geldt het?

Urencriterium Jpeg


Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen en aftrekposten voor ondernemers. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

  • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek).
  • De oudedagsreserve (FOR).

Sinds 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium en de voorwaarden
Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

  • Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.
  • Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. Deze eis geldt niet als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was.

Voorbeeld urencriterium toepassen

Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden tellen mee?
Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder).

Urencriterium tijdens corona

Door de coronacrisis kun je hier in 2020 en 2021 misschien niet aan voldoen. En dan zou je niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, geldt er een goedkeuring voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020. Je mag er in die periode van uitgaan dat je ten minste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed. Ook als je dat niet werkelijk hebt gedaan. En dit geldt ook voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. 

Hoe houd ik mijn uren makkelijk bij?

Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratietool.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
Verruiming aftrek van lijfrentepremie vanaf 1-1-2023. Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zijn ook de fiscale regels rondom de lijfrente gewijzigd. Je kunt onder de nieuwe wet een hoger...
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.