Het urencriterium: wat telt mee en wat niet?

Pexels Photo 1037993


Voorwaarden urencriterium en inkomstenbelasting

Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen - zoals aftrekposten - in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur aan je bedrijf hebben besteed.

Het urencriterium: voor wie geldt het?

Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en de voorwaarden

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

 • Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor je bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.
 • Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan je onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. Deze eis geldt niet als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was.

Voorbeeld: Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor je onderneming, maar daarnaast ook 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op je onderneming.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

 • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek).
 • De oudedagsreserve (FOR).

Sinds 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

Je bepaalt zelf hoe je je bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie.

Hoe houd ik mijn uren makkelijk bij?

Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratietool , excel of agenda.

Wil je je uren direct factureren? De meeste urenregistratietools integreer je makkelijk met een facturatieprogramma. Ook als je je uren nog bijhoudt in Excel, kan een facturatietool van pas komen!

Voorbeelden van werkzaamheden

Je kunt een onderscheid maken tussen directe werkzaamheden (facturabel) en indirecte werkzaamheden (overhead). Al deze werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium.

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht.
 • Uitvoering van de opdracht.
 • Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer.

Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen.
 • Bespreking met adviseur.
 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren.
 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden.
 • Werkruimte: onderhouden van pc's, kantoor opruimen.
 • Netwerken: contact leggen met potentiele opdrachtgevers op een netwerkbijeenkomst.
 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop.
 • Marketing: het maken en bijhouden van je website.

Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma. Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratie tool. Zorg dat je urenregistratie nu op orde is, achteraf is altijd moeilijker na te gaan wat je gedaan hebt.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Urencriterium bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt, niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Urencriterium voor starter, aov'er of zwangere vrouw

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.

 • Je bent een starter: je hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan je onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt bestreed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
 • Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan je onderneming besteden.
 • Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met je contactpersoon of ons kantoor 0180-556157.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2020 Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
SLIM: Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB. Subsidieaanvraag start 2 maart 2020
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.