No-Riskpolis

Uwv Tijdens Ziekte


Het UWV neemt de loondoorbetaling over tijdens ziekte

Als een werknemer onder de doelgroep voor de no-riskpolis valt, dan hoeft de werkgever het loon van deze werknemer niet door te betalen als hij ziek wordt. De werknemer krijgt in dat geval namelijk een Ziektewetuitkering van het UWV. De moeite waard om uit te zoeken of een sollicitant onder deze regeling valt als hij vertelt dat hij een arbeidshandicap heeft.

De no-riskpolis in onderzoek

Hoewel de no-riskpolis een prachtige regeling is, wordt er relatief weinig gebruik van gemaakt.

Onbekend maakt onbemind

Uit onderzoek blijkt dat de no-riskpolis relatief onbekend is bij werkgevers. Maar ook heel veel van de werknemers/sollicitanten die onder de regeling vallen, weten dat helemaal niet. Zij vertellen daarom dus ook niet dat hun (potentiële) werkgever gebruik kan maken van de polis.

Slechts 52% van de werkgevers kent de no-risk polis. En slechts 16% van de mensen die onder de regeling vallen, is zich daarvan bewust. Dit terwijl het merendeel van de mensen met een arbeidsbeperking wel uit eigen beweging aan een (potentiële) werkgever vertelt over zijn arbeidsbeperking. Overigens blijkt uit het onderzoek ook dat maar liefst 60% van de werkgevers vraagt naar de arbeidsbeperking of ziekte van een sollicitant/werknemer.

Vraag door tijdens het sollicitatiegesprek

Als een arbeidsbeperking ter sprake komt tijdens een sollicitatiegesprek, kan het dus de moeite waard zijn om te vragen aan de kandidaat of om te onderzoeken of hij onder de no riskpolis valt. De werknemer is echter niet verplicht om dit door te geven, maar na twee maanden wel. 

Over de streep

Uit het onderzoek blijkt dat de no-riskpolis in een kwart van de gevallen effectief is in het over de streep trekken van werkgevers om sollicitanten met een arbeidsbeperking aan te nemen. In driekwart van de gevallen zouden deze sollicitanten ook zijn aangenomen als er geen sprake zou zijn van een no-riskpolis.

Hoe werkt het

Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, dan kan de werkgever bij het UWV een ZW-uitkering voor hem aanvragen. De werkgever betaalt normaal gesproken dan het loon gewoon aan de werknemer door, maar krijgt een ZW-uitkering voor de werknemer die hij met de loondoorbetaling verrekent. Het UWV berekent het ziekengeld aan de hand van een refertejaar.

Als een werknemer bijvoorbeeld op 22 oktober 2019 ziek is geworden, is het refertejaar voor de berekening 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.
Over deze periode gaat het UWV het ziekengeld uitrekenen. Dit kan lager zijn dan wat je aan hem uitbetaald. De werkgever moet volgens het cao betalen.

De voorwaarden

De no-riskpolis geldt voor de werknemer die een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ontvangt, of ontving toen hij in dienst kwam.

De duur van de polis

De no-riskpolis geldt in principe tot vijf jaar na de datum van indiensttreding. Maar als een werknemer een Wajong-uitkering heeft of heeft gehad of als hij een WSW-indicatie van UWV heeft, dan geldt de no-riskpolis onbeperkt. Dat geldt ook voor werknemers die op of na 1 januari 2015 in dienst zijn getreden en zijn opgenomen in het doelgroepregister.

« Terug naar het overzicht

Wijziging aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli 2021
Lees verder
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.