Hoe bepaal je als DGA je salaris?

Dga Salaris 2


Als je als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in je B.V. werkt dan moet je jezelf ook salaris uitbetalen.
Maar hoe hoog moet dit salaris nu precies zijn?
Aan welke voorwaarden moet het voldoen?
En wat voor invloed kan de werkkostenregeling (WKR) hier op hebben?

Alle antwoorden op deze vragen zetten we voor je uiteen in dit overzicht.

DGA salaris en de gebruikelijk loonregeling
De gebruikelijkloonregeling bepaalt welk loon er minimaal voor de loonheffingen moet worden verwerkt voor de DGA’s (Directeur-grootaandeelhouder), ongeacht of dit ook wordt uitbetaald. Vanaf 1 januari 2015 is de regeling om vast te stellen wat als gebruikelijk loon geldt als volgt vastgesteld:

De hoofdregel is dat je het DGA salaris minimaal vast moet stellen op het hoogste van onderstaande bedragen:

  • 75% van het loon van uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (wat verdient iemand met dezelfde of een vergelijkbare functie in andere bedrijven).
  • Het hoogste loon van de overige werknemers binnen het bedrijf (je mag dus als DGA niet minder verdienen dan iemand anders die binnen het bedrijf werkzaam is).
  • € 46.000,00 per jaar (dit is het in 2020 geldende minimum wat je als DGA aan jezelf moet uitbetalen).

Voorbeeld:

In een vergelijkbare ander bedrijf verdient iemand met jouw functie € 56.000,00 per jaar.  Je hebt een werknemer die per maand € 3.600,00 bruto verdient excl. vakantiegeld. Wat moet je jezelf als salaris geven? Als we aan de hand van bovenstaande de bedragen uit rekenen komen we op het volgende uit:

75% van € 56.000,00 = € 42.000,00

€ 3.600,00 x 12 maanden + 8% vakantiegeld = € 43.200,00 + € 3.456,00 = € 46.656,00

75% van het loon in een vergelijkbare functie komt in dit geval lager uit dan het minimum van € 46.000,00, dus valt hierbij af. De medewerker in je bedrijf verdient op jaarbasis echter meer dan het minimum van € 46.000,00 en daarom ben je verplicht jezelf als DGA ook minimaal € 46.656,00 uit te betalen.

Zijn er uitzonderingen waardoor je het DGA salaris lager mag vaststellen dan de hoofdregel aangeeft?
Er zijn situaties denkbaar waarbij je als DGA minder verdient dan de meest verdienende werknemer in je bedrijf. Hierbij kan je denken aan een werknemer die een zeer schaarse of specifieke deskundigheid heeft. Je moet dit wel kunnen bewijzen (de tegenbewijsmogelijkheid) om de aanvraag bij de belastingdienst te kunnen doen om het salaris dan vast te stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het minimum van € 46.000,00.

Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij aan de belastingdienst verzocht kan worden akkoord te gaan met een lager DGA salaris. Denk bijvoorbeeld aan een startende B.V. waar nog geen winst gedraaid wordt. Of een situatie waarbij om bedrijfseconomische redenen het in het belang van het bedrijf is om het salaris naar beneden bij te stellen. Let wel; zonder akkoord van de belastingdienst mag het DGA-salaris niet zomaar verlaagd worden! Je moet hiervoor een beschikking kunnen overleggen.

Tip: Bijtelling auto van de zaak
Als je een auto van de zaak hebt waarvoor je bijtelling hebt wegens privé gebruik, dan mag je deze bijtelling verrekenen met het gebruikelijk loon. Stel dat je jezelf € 46.000,00 moet betalen, maar je rijdt een auto met een cataloguswaarde van € 30.000 met 20% bijtelling. Per jaar moet je dan € 6.000,00 bij je salaris tellen. Deze bijtelling telt mee in de € 46.000,00 gebruikelijk loon, waardoor je jezelf aan bruto salaris nog maar € 40.000,00 hoeft uit te betalen.

Tip: Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen binnen de WKR
Binnen de WKR zijn er een aantal kosten die onder de gerichte vrijstellingen vallen. Denk hierbij aan zakelijke reis-, verblijfs- en studiekosten. Deze kosten mag je onbelast aan jezelf verstrekken. De belastingdienst heeft bevestigd dat deze kosten binnen de WKR tot het gebruikelijk loon gerekend mogen worden. Stel dat je jezelf € 46.000,00 moet betalen, maar je krijgt per jaar € 3.600,00 aan gerichte vrijstellingen onbelast vergoed, dan hoef je jezelf nog maar € 42.400,00 aan bruto salaris uit te betalen.

« Terug naar het overzicht

Privégebruik auto en coronacrisis: vragen en antwoorden
Lees verder
Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.