Intrekken vakantiedagen onder de coronacrisis

Door de coronacrisis hebben veel werknemers (nog) geen vakantie opgenomen. Zij wachten met boeken tot er duidelijkheid is over de vakanties. Maar er zijn ook werknemers die al geboekt hadden, maar nu niet meer kunnen vertrekken. Wat doe je met die dagen? Boek je ze terug of moet de werknemer ze opnemen?

Wat zegt de wet?
De wet bepaalt dat de werkgever de tijdstippen voor verlof vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen aan de zijde van de werkgever zich daartegen verzetten. Maar, als de werkgever niet binnen twee weken na aanvraag van het verlof schriftelijk die gewichtige redenen kenbaar heeft gemaakt aan de werknemer, wordt de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer. Werknemers hebben jaarlijks recht op 4 weken vakantieverlof. Bovendien blijven deze dagen tot 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd geldig. De opgebouwde dagen over 2019 vervallen op 1 juli 2020. De dagen die in 2020 zijn opgebouwd, kunnen dus tot en met 30 juni worden opgenomen. Maar werknemers die nu thuis zitten hebben in hun eigen beleving al ‘vrij’. Dus waarom zouden ze dan verlof opnemen? De werkgever kan ze in die gevallen niet verplichten om vakantie op te nemen.

De werkgever moet zijn werknemers in staat stellen om die dagen op te nemen. De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als de werknemer thuis zit. Die situaties ontstaan meestal als een gedetacheerde wacht op zijn volgende opdracht. Maar op dit moment is op veel plekken geen werk omdat het kantoor of de werkplek verplicht is gesloten. Ook dan worden de verlofdagen nog steeds opgebouwd.

Werknemer heeft verlof al aangevraagd
Veel werknemers zullen verlof hebben aangevraagd voor de komende meivakantie. Voor het opnemen van die dagen zijn de werknemer en werkgever in overleg getreden. Vervolgens is de vakantieperiode vastgesteld. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag de werkgever de verlofaanvraag weigeren. Werknemers kunnen en mogen daarna niet éénzijdig hun vakantiedagen wijzigen. Ze hebben die dagen immers zelf aangevraagd en de werkgever heeft ze vastgesteld. Als ze willen wijzigen moeten ze opnieuw met de werkgever in overleg.

Werknemer wil vakantiedagen intrekken
Nu het coronavirus ervoor zorgt dat op vakantie gaan vrijwel onmogelijk is geworden, is het natuurlijk goed voorstelbaar dat een werknemer vakantiedagen wil intrekken of verschuiven naar een later tijdstip. Een werkgever is niet gehouden om in te gaan op dat verzoek. Een werkgever mag zich op het standpunt stellen dat de werknemer het aangevraagde verlof moet opnemen. Veel werkgevers voeren aan dat zij geen wijzigingen accepteren omdat dit in de toekomst kan leiden tot teveel vakantieaanvragen op één moment. Maar de meeste werknemers vragen niet om een nieuw moment, maar alleen om teruggave van hun dagen. Het is dus maar de vraag of dit een geldig argument is. Er zijn hier nog geen rechterlijke uitspraken over gedaan.

Advies
Voor zowel werkgever als werknemer geldt: ga in overleg als je verlofdagen wilt intrekken. Bekijk het verzoek vanuit elkaars perspectief en probeer tot een redelijke oplossing te komen, waarin beide partijen zich kunnen vinden.

« Terug naar het overzicht

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder
Verruiming aftrek van lijfrentepremie vanaf 1-1-2023. Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zijn ook de fiscale regels rondom de lijfrente gewijzigd. Je kunt onder de nieuwe wet een hoger...
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.