Jubileumuitkering onbelast: hoe zit het precies?

Jubileumuitkering Jpeg


Een werknemer ontvangt een diensttijduitkering vanwege zijn jubileum. Wanneer is sprake van een diensttijdvrijstelling en is de uitkering onbelast?

Als iemand 25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever werkt, kan het zijn dat hij een jubileumuitkering ontvangt. Soms staat in de cao dat de werknemer aanspraak kan maken op deze uitkering. Is dit niet schriftelijk vastgelegd in een cao of bedrijfsreglement, dan is de werkgever niet verplicht om een jubileumuitkering te betalen.

Als een diensttijduitkering aan alle voorwaarden voldoet, is de diensttijdvrijstelling van toepassing. De diensttijduitkering hoort dan niet tot het loon van de werknemer en is onbelast.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de diensttijdvrijstelling zijn:

  • De werknemer is minimaal 25 jaar of 40 jaar in dienst.
  • De diensttijduitkering of -verstrekking is eenmalig.
  • De diensttijduitkering of -verstrekking is maximaal het loon over een maand.

Strikte grens: 25 of 40 jaar

De diensttijdvrijstelling geldt als de werknemer minstens 25 jaar in dienst is en nogmaals als de werknemer tenminste 40 jaar in dienst is.

De grens van 25 of 40 jaar is zeer strikt. Als één dag ontbreekt, geldt de diensttijdvrijstelling niet. Begint de dienstbetrekking van een werknemer bijvoorbeeld op 2 januari 1979 en eindigt hij per 31 december 2018, dan is de periode van 40 jaar niet volgemaakt.

Dienstverbanden bij zelfde werkgever

Voor de diensttijdvrijstelling geldt niet alleen de duur van het laatste dienstverband. De diensttijd van eerdere dienstverbanden bij dezelfde werkgever tellen ook mee. Belangrijk is dat de werknemer loon heeft ontvangen voor de verrichte arbeid. De perioden waarin het dienstverband onderbroken is, tellen niet mee.

Uitzendkracht in dienst

Bij de diensttijd gaat het om de periode waarin een werknemer in dienstbetrekking is bij dezelfde werkgever. Heeft een werknemer eerst als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt, dan tellen deze jaren niet mee.

Diensttijd bij andere werkgever

Je mag in bepaalde gevallen de diensttijd bij een andere werkgever wel meetellen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De werknemer is bij een andere werkgever in dienst getreden vanwege een overgang van onderneming. Hij werkt feitelijk nog steeds voor dezelfde onderneming.
  • Tussen de werkgevers bestaat een zodanige verhouding dat het normaal is om die diensttijd mee te tellen, bijvoorbeeld als de werkgevers deel uitmaken van hetzelfde concern.
  • De werkgever gaat uit van de dienstjaren die zijn pensioenuitvoerder in aanmerking neemt.
  • De Belastingdienst gaat hiermee akkoord als de werkgever hierbij een bestendige gedragslijn heeft. De werkgever moet deze bestendige gedragslijn op verzoek van de Belastingdienst aannemelijk kunnen maken.

« Terug naar het overzicht

Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2023Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.