Mogelijke vragen over coronavirus van werknemers

Nu het coronavirus om zich heen grijpt in Nederland, groeien de zorgen. Hier vind je antwoorden op eventuele vragen van werknemers.

Ik ben besmet, moet ik mijn baas informeren?

Wie besmet is of wie denkt besmet te zijn, doet er goed aan om zich direct ziek te melden bij zijn leidinggevende of werkgever. Je bent niet verplicht om je baas te vertellen wat je onder de leden hebt, dat is privacygevoelige informatie, máár in dit geval prevaleert het algemeen belang boven je privacy. Naar je collega’s, werkgever en klanten is het tenslotte wel zo fatsoenlijk om die informatie te delen. Verder geldt de volgende richtlijn: wie verkouden is, moet thuisblijven en sociale contacten mijden.

Een van mijn collega’s is besmet en ik wil liever niet naar het werk, kan mijn baas mij toch dwingen?

Het advies aan alle Nederlanders is om zo veel mogelijk thuis te werken, voor zover dat mogelijk is. Veel werkgevers zullen daar gehoor aan geven. Zomaar thuisblijven en zonder overleg is natuurlijk sowieso een slecht idee. Raadzaam is om contact op te nemen met je werkgever en daar samen afspraken over te maken. Maar let wel: als hij vindt dat je naar je werk moet komen en er geen reden is om niet te gaan, dan zul je gewoon naar je werk moeten. Dus ja, hij kan je dwingen.

Als ik naar mijn werk ga, is mijn werkgever verplicht om mijn werkplek coronavrij te houden?

Ja, de werkgever heeft op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen om de kans op besmetting te beperken. Concrete richtlijnen voor werkgevers bestaan er (nog) niet. Verder is het goed om te weten dat de kosten voor bijvoorbeeld zeep of papieren handdoekjes voor de rekening van de werkgever zijn. Als de werkgever je vraagt om dat soort spullen zelf mee te nemen, dan moet hij die kosten vergoeden.

Krijg ik doorbetaald als ik besmet ben?

Of je nu geveld bent door de griep of besmet bent door corona, dat maakt wat dat betreft niet uit. De regels voor loondoorbetaling bij ziekte gaan in zodra jij je ziek meldt. ,,Wel kan het zo zijn dat je 70 procent uitbetaald krijgt in plaats van 100 procent, als dat in de arbeidsovereenkomst of cao is bepaald”, vult Pascal Besselink van DAS aan.

In mijn naaste omgeving is iemand besmet geraakt met corona, kan ik gewoon aan het werk?

Heb je geen gezondheidsklachten? Dan kun je gewoon aan het werk. Mocht je toch klachten krijgen, zoals koorts of luchtwegproblemen, blijf dan thuis, luidt het advies. ,,Informeer je werkgever en overleg wat te doen tot je meer duidelijkheid hebt over je medische toestand”, voegt FNV eraan toe.

Ik ben op vakantie geweest naar een infectiehaard, ik ben niet ziek, maar nu heeft mijn werkgever gezegd dat ik niet mag komen werken. Moet ik nu vakantiedagen opnemen?

Nee dat is nergens voor nodig. Sterker: je werkgever mag je volgens juridische experts niet eens op voorhand verbieden om twee weken na terugkeer op het werk te verschijnen en mag al helemaal niet besluiten tot stoppen van doorbetaling van loon, of je verplicht vakantiedagen laten opnemen of onbetaald verlof.

Ik ben op vakantie en ben ziek geworden, kost dit mij vakantiedagen?

Het is wettelijk bepaald dat de vakantiedagen waarop je ziek bent niet gelden als vakantie. De dagen dat je ziek bent gelden als ziekteverlof. Let wel even op dat je je meteen ziek meldt bij je werkgever. Lukt dat niet meteen, meldt het dan zo snel als mogelijk.

Kan mijn werkgever mij dwingen om verlof op te nemen als er minder werk is door corona?

Je werkgever kan je nooit verplichten nee, maar hij mag het je wel vragen. Bedrijven die financieel hard geraakt worden, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Die regeling komt bedrijven tegemoet als er door buitengewone omstandigheden verlies van productie is en er tijdelijk minder werk te doen valt voor werknemers. Voor jouw niet-gewerkte uren kan je werkgever dan ww aanvragen. Deze regeling geldt voor een beperkte periode en is gebonden aan strikte regels. Besselink van DAS: ,,Als je instemt, krijg je als werknemer gewoon je volledige loon, terwijl je werkgever hiervoor tijdelijk compensatie ontvangt uit de ww-pot.”

Kan mijn baas mij verplichten om thuis te werken?

Je baas is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan dit betekenen dat je baas besluit om een kantoor of bedrijf te sluiten en je naar huis te sturen. Het klinkt logisch: als je thuis werkt, dan kun je elkaar, je collega’s of klanten niet besmetten. Kun jij om de een of andere reden niet thuiswerken, dan kan het zijn dat je werkgever je naar huis stuurt zonder de verplichting te werken. Dan blijft het recht op loon en hoef je geen vakantiedagen op te nemen.

Heb ik het recht om thuis te werken vanwege het coronavirus?

Dat recht heb je niet, nee. Maak je je zorgen over besmetting, maar is er geen reden toe? Dan kun je het je werkgever vragen maar de werkgever beslist dus of je naar het werk moet komen. Het is raadzaam met je werkgever te overleggen en je zorgen te delen. Wellicht kunnen er wel afspraken worden gemaakt. Kom je niet uit vrees, zonder dat daar reden voor is, dan is er sprake van werkweigering en dan mag je werkgever je loon, na waarschuwing, stopzetten.

Kan mijn baas mij verbieden om vakantie te gaan?

Verbieden kan hij het je niet, maar hij kan het wel verzoeken om niet te gaan. De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving dus als jij dan besluit om toch te gaan neem je een onnodig risico. Besselink: ,,In het uiterste geval, stel je gaat toch en je wordt ziek dan is er een kans dat je geen loon betaald krijgt. In de wet is bepaald dat je geen recht hebt op loon tijdens ziekte als de ziekte door opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Dat wordt overigens niet zo snel aangenomen.”

Heb je recht op doorbetaling als scholen de deuren sluiten en je geen oppas hebt en daardoor niet kan komen werken?

Nou slecht nieuws. Als een school aangeeft de deuren te sluiten en je hebt niemand op wie je kunt terugvallen, dan is er sprake van een noodsituatie. Je krijgt dan doorbetaald maar dat is hooguit een dag, laat Besselink van DAS weten. De werkgever is niet verplicht om langer dan die ene dag het loon door te betalen. Kortom: daarna zal de werknemer zelf een oplossing moeten vinden. Bijvoorbeeld door in overleg met de werkgever vakantiedagen op te nemen of onbetaald verlof op te nemen.

Kan mijn baas mij verplichten om beschermende spullen te dragen als een mondkapje?

Ja volgens DAS mag de werkgever je in alle redelijkheid vragen om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen. ,,Er bestaat zoiets als een instructierecht. Dat wil zeggen dat de werkgever je kan voorschrijven om bepaalde kleding te dragen. Dat kan dus ook gelden voor een situatie als nu met corona.”

Bron: AD.nl

« Terug naar het overzicht

Privégebruik auto en coronacrisis: vragen en antwoorden
Lees verder
Loonheffingskorting bepalen
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.