Maak jij nog gebruik van de hogere aftrek lijfrentepremie in 2023?

Hogere Aftrek Lijfrentepremie 2023


Verruiming aftrek van lijfrentepremie vanaf 1-1-2023

Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zijn ook de fiscale regels rondom de lijfrente gewijzigd. Je kunt onder de nieuwe wet een hoger bedrag aan lijfrentepremie aftrekken dan voor 2023.

Lijfrente

Een lijfrente sluit je af bij een verzekeraar of een bank om een uitkering op te bouwen voor de oudedag of als aanvulling op de AOW en al bestaande pensioenaanspraken.

Belastingvoordeel lijfrente

Het belastingvoordeel is dat je de betaalde premie in het jaar van betaling mag aftrekken in de Inkomstenbelasting. De latere lijfrente uitkeringen zijn weer onder voorwaarden belast met Inkomstenbelasting maar tegen een lager tarief.

Maximaal aftrekbare premie lijfrente 2023

Je trekt je premielijfrente af afhankelijk van je jaarruimte en reserveringsruimte. De wetgever maximeert in 2023 de jaarruimte op € 34.549 en de reserveringsruimte op € 38.000.

Wijziging berekening jaarruimte van 13,3% naar 30% van premiegrondslag

Je jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremie bedraagt in 2023 30% van je premiegrondslag. Dat was 13,3% in 2022. Je premiegrondslag is het totaal aan inkomen over het voorgaande jaar na aftrek van de AOW-franchise. De premiegrondslag is in 2023 gemaximeerd tot € 115.164. Onder inkomen wordt verstaan het totaal van inkomen uit tegenwoordige en vroegere arbeid, inkomsten uit overig werk, inkomsten uit ter beschikking gestelde bezittingen en periodieke uitkeringen.

Wijziging berekening reserveringsruimte

Naast de verruiming van de jaarruimte is de te benutten reserveringsruimte verruimd. Je reserveringsruimte is de jaarruimte die onbenut is gebleven in eerdere jaren. Vanaf 2023 mag je de onbenutte jaarruimte (de reserveringsruimte) van de afgelopen 10 jaar gebruiken met een maximum van € 38.000. Voor 2022 was dat een periode van 7 jaar met een maximum van 17% van de premiegrondslag maar niet meer dan € 7.587.

Deelname aan pensioenregeling van de werkgever

Bouw je al pensioen op bij de werkgever dan heeft dat invloed op de hoogte van de jaarruimte.

Wel/niet inleggen op lijfrentespaarrekening/verzekering

Sparen in een lijfrente product als oudedagsvoorziening of aanvulling daarop is altijd een persoonlijke keus. Afhankelijk van je beschikbare liquide middelen en het te bereiken doel kun je kiezen voor een hogere of lagere premie. De aftrekbaarheid van de premie in de Inkomstenbelasting is gemaximeerd. Een lagere inleg dan dit maximum kan ook altijd. Eénmaal op een lijfrente product ingelegde premie zit vast in dit product tot het moment dat de lijfrente uitkeringen ingaan.

Tot slot

Wil je meer weten over jouw persoonlijke mogelijkheden voor aftrek van lijfrentepremie in 2023 mail naar [email protected] of mail/bel met jouw contactpersoon bij FinAmi.

« Terug naar het overzicht

Actiepunten eind 2023
Lees verder

Actiepunten 2024

22 dec. 2023
Actiepunten 2024Met ingang van 1 januari 2024 vinden er wijzigingen plaats in de salarissen die voor jou als werkgever van belang kunnen zijn.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.