Nieuwe Kleine Ondernemersregeling voor de Omzetbelasting

Kor Voor De Omzetbelasting


De Kleine Ondernemersregeling voor de Omzetbelasting wijzigt per 1 januari 2020 in een omzet gerelateerde vrijstelling. De ondernemer beslist zelf of hij gebruik wil maken van de regeling.

Voor wie is de nieuwe regeling:

Natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld V.o.f.) en rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V., stichting, vereniging) met een jaarlijkse omzet die lager is dan € 20.000 ex BTW.

Overwegingen om de nieuwe regeling wel/niet toe te passen:
 • Is de terug te vragen BTW voorheffing jaarlijks wel of niet hoger dan de af te dragen BTW op omzet.
 • Heb je een Investeringsvoornemen.
 • Kan bij gebruik maken van de vrijstelling de bruto prijs van dienst/goed gelijk blijven.
 • Heb je wel/niet een sterk wisselende jaaromzet.
Gevolgen toepassing van de nieuwe regeling:
 • Minder administratieve verplichting, geen aangifte. In sommige gevallen incidenteel aangifte doen.
 • Geen BTW-facturen, geen verplichting tot sturen facturen. Stuur je toch een factuur (zonder BTW) dan uitdrukkelijk vermelden dat je gebruik maakt van de deze regeling.
 • Geen aftrek van BTW voorheffing op kosten.
 • Deelname verplicht voor een periode van tenminste 3 jaar of tot de omzet in één kalenderjaar boven € 20.000 komt.
 • In sommige gevallen herziening van BTW aftrek uit voorgaande jaren.
Aanmelden:
 • Bij de Belastingdienst met een aanmeldformulier. Aanmelding  voor 20 november 2019 dan gaat de nieuwe regeling in op 1 januari 2020. Aanmelding daarna dan kun je deelnemen vanaf 1 april 2020 als je een kwartaal aangiftetijdvak hebt. Verwerkingstijd bij de Belastingdienst van de aanmelding is ongeveer 4 weken.

Afmelden:

 • Na het verstrijken van de 3 jaarstermijn is afmelding bij de Belastingdienst mogelijk met een afmeldformulier per de eerste dag van het aangiftetijdvak.
 • Als de omzet op enig moment in het kalenderjaar boven € 20.000 komt vervalt direct de regeling. Vanaf dat moment moet je weer factureren met BTW en aangifte doen.

« Terug naar het overzicht

NOW 4.0 en TVL Q3 2021 De laatste ontwikkelingen rondom de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 4.0, tranche 6 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) derde kwartaal (Q3) 2021.
Lees verder
In deze brochure enkele belangrijke thema's uit de Belastingplannen 2022 en anderen wet- en regelgeving overzichtelijk op een rij met praktische actiepunten.
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.