Nieuwe Kleine Ondernemersregeling voor de Omzetbelasting

Kor Voor De Omzetbelasting


De Kleine Ondernemersregeling voor de Omzetbelasting wijzigt per 1 januari 2020 in een omzet gerelateerde vrijstelling. De ondernemer beslist zelf of hij gebruik wil maken van de regeling.

Voor wie is de nieuwe regeling:

Natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld V.o.f.) en rechtspersonen (bijvoorbeeld B.V., stichting, vereniging) met een jaarlijkse omzet die lager is dan € 20.000 ex BTW.

Overwegingen om de nieuwe regeling wel/niet toe te passen:
 • Is de terug te vragen BTW voorheffing jaarlijks wel of niet hoger dan de af te dragen BTW op omzet.
 • Heb je een Investeringsvoornemen.
 • Kan bij gebruik maken van de vrijstelling de bruto prijs van dienst/goed gelijk blijven.
 • Heb je wel/niet een sterk wisselende jaaromzet.
Gevolgen toepassing van de nieuwe regeling:
 • Minder administratieve verplichting, geen aangifte. In sommige gevallen incidenteel aangifte doen.
 • Geen BTW-facturen, geen verplichting tot sturen facturen. Stuur je toch een factuur (zonder BTW) dan uitdrukkelijk vermelden dat je gebruik maakt van de deze regeling.
 • Geen aftrek van BTW voorheffing op kosten.
 • Deelname verplicht voor een periode van tenminste 3 jaar of tot de omzet in één kalenderjaar boven € 20.000 komt.
 • In sommige gevallen herziening van BTW aftrek uit voorgaande jaren.
Aanmelden:
 • Bij de Belastingdienst met een aanmeldformulier. Aanmelding  voor 20 november 2019 dan gaat de nieuwe regeling in op 1 januari 2020. Aanmelding daarna dan kun je deelnemen vanaf 1 april 2020 als je een kwartaal aangiftetijdvak hebt. Verwerkingstijd bij de Belastingdienst van de aanmelding is ongeveer 4 weken.

Afmelden:

 • Na het verstrijken van de 3 jaarstermijn is afmelding bij de Belastingdienst mogelijk met een afmeldformulier per de eerste dag van het aangiftetijdvak.
 • Als de omzet op enig moment in het kalenderjaar boven € 20.000 komt vervalt direct de regeling. Vanaf dat moment moet je weer factureren met BTW en aangifte doen.

« Terug naar het overzicht

Aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting via Portal Fiscaal Gemak.
Lees verder
Ben je nog van plan om onbelast een Kerstpakket te geven aan je personeel?
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.