Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Ouderschapsverlof2


Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet betaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in betaald ouderschapsverlof. De wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking. Deze nieuwe regeling is een uitkering die de werknemer kan krijgen als deze ouder of verzorger is en ouderschapsverlof opneemt.

In dit document tref je tien vragen en antwoorden over betaald ouderschapsverlof dat een werknemer vanaf 2 augustus 2022 kan opnemen.

Vraag 1. Wat is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof?

De regeling houdt het volgende in:

 • De werknemer kan maximaal 9 keer het aantal uren van de werkweek betaald ouderschapsverlof opnemen.

Vraag 2. Wie kan het betaald ouderschapsverlof opnemen?

De werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen als een van de volgende situaties voor werknemer geldt:

 • De werknemer is de wettelijke ouder;
 • De werknemer heeft het kind erkend;
 • De werknemer woont met het kind samen, verzorgt en voedt het op. Bijvoorbeeld een familielid of stiefouder;
 • De werknemer is de pleegzorgouder of adoptieouder.

Vraag 3. Wat is de hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof?

De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer. Of tot 70% van het maximumdagloon. In de cao of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult.

Vraag 4. Wanneer kan de werkgever een uitkering betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen?

De werkgever kan vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor zijn werknemer aanvragen. De werknemer moet dan vanaf 2 augustus 2022 minimaal één keer het aantal uren van de werkweek aan betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Verder geldt:

 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind;
 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin. En voordat het adoptie- of pleegkind 8 jaar oud is.

Vraag 5. Hoe vraag ik een uitkering betaald ouderschapsverlof aan voor de werknemer?

De werkgever vraagt voor de werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via de Verzuimmelder of Digipoort. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. De werkgever vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Kan de werkgever geen aanvraag doen via de Verzuimmelder of Digipoort, dan kan het formulier Aanvragen WAZO-uitkering gedownload worden. Wij kunnen deze aanvraag ook voor jullie verzorgen.

Vraag 6. Hoe betaalt UWV de uitkering betaald ouderschapsverlof uit?

UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof in maximaal 3 delen. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kan de werkgever nog 2 betaalverzoeken doen als dat wenselijk is.
Op de aanvraag geeft de werkgever aan of UWV de uitkering aan de werkgever of direct aan de werknemer moet betalen. UWV geeft geen voorschotten.

Vraag 7. Wat betekent flexibel opnemen van het betaald ouderschapsverlof?

De werknemer kan het betaald ouderschapsverlof flexibel, dus in delen, opnemen. Bijvoorbeeld 1 à 2 of meer dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Of 3 keer 3 hele werkweken verdeeld over meerdere maanden.
De werknemer moet het verlof wel opnemen binnen 1 jaar na de geboorte. De verzorgende ouder (stiefouder of familielid) moet tijdens het verlof samenwonen met het kind. Bij pleegzorg of adoptie kan de werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na opname van het kind in het gezin. De werknemer moet het verlof wel opnemen voor de achtste verjaardag van het kind.

Vraag 8. Hoeveel betaald ouderschapsverlof kan de werknemer opnemen als het om meerdere kinderen gaat?

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.
Bij pleegzorg of samenwonen met meerdere kinderen heeft de werknemer recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen de werknemer tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen de werknemer samenwoont.

Vraag 9. De werknemer heeft al ouderschapsverlof opgenomen. Kan hij nog betaald ouderschapsverlof krijgen vanaf 2 augustus?

Als de werknemer na 2 augustus 2022 van de 26 weken ouderschapsverlof nog recht heeft op minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek, dan kan hij nog betaald ouderschapsverlof aanvragen.

Daarbij geldt het volgende:

 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind.
 • De werknemer heeft het betaald ouderschapsverlof bij adoptie- en pleegzorg opgenomen binnen 1 jaar na opname in het gezin. En voordat het adoptie- of pleegkind 8 jaar oud is.

Vraag 10. Kan een werknemer betaald ouderschapsverlof krijgen bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet?

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorbeeld

Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (6 maanden). Werknemer heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft nog 6 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen. Dan is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft werknemer recht op een uitkering.

Onderstaand tref je een opsomming van de verlofrechten na geboorte kind:

 • 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof moeder. Deze uitkering wordt door het UWV uitbetaald;
 • Calamiteitenverlof op de dag van bevalling voor de partner. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door;
 • 1 x de wekelijkse arbeidsduur (betaald) geboorteverlof voor de partner, op te nemen binnen 4 weken na geboorte (geboorteverlof). De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door;
 • 5 x de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof (70%) voor de partner, op te nemen binnen 6 maanden na geboorte (aanvullend geboorteverlof). Tijdens dit verlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV;
 • 26 x de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot achtjarige leeftijd van het kind, waarvan 9 x de wekelijkse arbeidsduur betaald (70%). Tijdens dit verlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV.

 Bron: UWV.nl en Rijksoverheid.nl

« Terug naar het overzicht

Wat als je (tijdelijk of permanent) niet meer in staat bent om je onderneming te leiden? Wat heb je daarvoor geregeld?
Lees verder
Ben je van plan om jouw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? In dat geval kun je mogelijk gebruik maken van de huidige fiscaalvriendelijke regelingen
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.