Nieuwe regels bij lenen van eigen B.V.

Lenen Bij Bv


Het kabinet legt het excessief lenen van de eigen vennootschap aan banden. Aandeelhouders met een eigen bv ('aanmerkelijkbelanghouder') hebben tot 31 december 2023 de tijd om de totale som van schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen tot € 500.000. De maatregel geldt ook voor leningen vanuit de bv aan de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn - (klein)kinderen en (groot)ouders) - van de aandeelhouder of diens partner.

Voor zover de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en diens partner gezamenlijk in totaal meer dan € 500.000 bedragen, is sprake van een (fictief) inkomensbestanddeel. Uitgaande van het ingevolge het Belastingplan 2019 vanaf 1 januari 2021 geldende box 2-tarief wordt het 'fictief reguliere voordeel' belast tegen een tarief van 26,9%. Bij een lening bij de bv van € 600.000 zou dit betekenen dat het fictief reguliere voordeel € 100.000 bedraagt. De lening, inclusief rente- en aflossingsverplichtingen, blijft civielrechtelijk bestaan, ook nadat het bedrag boven de grens van € 500.000 in box 2 is belast. De vordering op de ab-houder maakt deel uit van de fiscale balans. Als de privéschuld aan de bv in box 3 valt, verlaagt deze schuld de rendementsgrondslag voor het inkomen uit sparen en beleggen.

Eigenwoningschuld aan de bv

Voor een bestaande eigenwoningschuld aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen. Deze blijft buiten beschouwing voor zover hiervoor een hypotheek wordt gevestigd ten gunste van de bv. Eigenwoningschulden in box 1 van aanverwanten in de rechte lijn blijven op dezelfde manier buiten de regeling.

« Terug naar het overzicht

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk
Lees verder
Dien tijdig aanvraag TVL (Q4) in
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.