NOW 4.0 en TVL Q3 2021 de laatste ontwikkelingen

Now En Tvl Jpeg


NOW 4.0

NOW

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die ten gevolge van de coronacrisis een terugval hebben gehad in de omzet.

Openen en sluiten aanvraagloket

Het is vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 mogelijk om NOW 4.0, tranche 6 aan te vragen.

Periode

De NOW-tranche 6 is een tegemoetkoming voor de loonkosten over drie maanden in 2021 beginnende in juli, augustus of september. Als je ook de NOW-tranche 5 had aangevraagd sluit de periode voor de loonkosten van NOW-tranche 6 aan bij de periode van de NOW-tranche 5.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden voor het kunnen aanvragen van de NOW. Eén van de eisen is dat je over de drie aaneengesloten maanden een omzetdaling hebt van minimaal 20% ten opzichte van 2019. (Voor de vergelijkende cijfers moet de gehele omzet over het jaar 2019 worden gedeeld door 4.

Hoogte subsidie

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de hoogte van de loonsom en het percentage van de omzetdaling, waarbij het maximale percentage omzetverlies voor tranche 6 is beperkt tot 80%. Voor de berekening van het voorschot is de loonsom de loonsom van februari 2021 vermenigvuldigd met 3.

Kortgezegd wordt de hoogte van voorschot bepaalt aan de hand van de volgende formule:

NOW-tranche 6 voorschot = Loonsom februari 2021 * percentage verwacht omzetverlies over 3 maanden * 85%

Kortgezegd wordt de hoogte van de definitieve tegemoetkoming bepaalt aan de hand van de volgende formule:

NOW-tranche 6 definitief = Loonsom van 3 maanden * percentage werkelijk omzetverlies over 3 maanden


TVL Q3 2021

TVL

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers, die ten gevolge van de coronacrisis een omzetverlies hebben geleden.

Openen en sluiten aanvraagloket

Het is mogelijk om vanaf 31 augustus tot en met 26 oktober 2021 de TVL Q3 2021 aan te vragen.

Voorwaarden

De voorwaarden van TVL Q3 zijn gelijk aan de voorwaarden van TVL Q2. Een belangrijke voorwaarde om te noemen, is dat je bedrijf in het derde kwartaal van 2021 meer dan 30% omzetverlies moet hebben in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 óf het derde kwartaal van 2020.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van je omzetdervingspercentage en je percentage aan vaste lasten. Het percentage aan vaste lasten is een vast gegeven. (Het vaste lastenpercentage is namelijk gebaseerd op de cijfers van het CBS. Voor iedere branche heeft het CBS de gemiddelde vaste lasten en de gemiddelde omzet. Het vaste lasten-percentage is de gemiddelde vaste lasten in je branche gedeeld door de gemiddelde omzet in je branche). De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 550.000 voor midden- en kleinbedrijven (MKB).

Samenloop NOW en TVL

Heb je een beroep gedaan op de TVL Q2, TVL Q3 en de NOW-tranche 6, dan telt de TVL niet mee als omzet voor de NOW. Bij de bepaling van het omzetdervingspercentage bij NOW 1 en NOW 2 telde de TVL nog wel mee als omzet, vanaf NOW 3 is dat gewijzigd.

Definitieve vaststelling TVL Q4 en TVL Q1 2021

Heb je TVL Q4 2020 aangevraagd en/of TVL Q1 2021, dan heb je reeds een verzoek ontvangen van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) tot vaststelling van de definitieve TVL. Dat betekent dat je vóór 1 september 2021 de daadwerkelijke omzet moet doorgeven over het vierde kwartaal van 2020 en/of dat je vóór 1 oktober 2021 de daadwerkelijke omzet moet doorgeven over het eerste kwartaal van 2021.

Vragen of meer informatie

Mocht je vragen hebben over de NOW of de TVL of wil je graag hulp bij het aanvragen, berekenen of vaststellen, neem dan contact op met FinAmi.

« Terug naar het overzicht

FISCkwartaaltje nr. 3 - augustus 2022Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 2 - mei 2022Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.