Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk

Ww Premie Bij 30 Overwerk Jpeg


Vanwege de coronacrisis hoeft een werkgever de lage WW-premie tot 1 januari 2022 niet te herzien indien een werknemer met een arbeidsduur van minder dan 35 uur per week meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan de overeengekomen arbeidsduur.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari 2020 is de WW-premie die een werkgever voor werknemers moet betalen afhankelijk van het soort arbeidscontract dat de werkgever met de werknemer heeft gesloten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de lage en de hoge WW-premie. De lage premie is op dit moment 2,70%, de hoge premie 7,70%.

De hoofdregel is dat de werkgever de lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. In alle andere gevallen is de werkgever in beginsel de hoge WW-premie verschuldigd.
Hierop zijn drie uitzonderingen geformuleerd waarbij de werkgever altijd de lage WW-premie mag betalen:

  • Een zogenoemd 'jaarurenmodel', waarbij een werkgever met een medewerker een arbeidsomvang per jaar overeenkomt en het loon gelijkmatig over het jaar verspreidt.
  • BBL-contracten.
  • Werknemers onder 21 jaar die minder dan 12 uur per week werken.

Herziening WW-premie

Bij de inwerkingtreding van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) moest de werkgever de lage premie met terugwerkende kracht herzien indien:

  • Een nieuwe werknemer met een contract voor onbepaalde tijd uiterlijk twee maanden na indiensttreding ontslag nam of werd ontslagen. Dit is niet gewijzigd.
  • Een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond krijgt dan het aantal uren waarvoor de werknemer een arbeidscontract heeft. Dit is niet gewijzigd in 2020 en 2021. Vanaf 2022 zal de werkgever in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge premie moeten betalen voor de betreffende werknemer

Klik hier voor het stroomschema voor het bepalen van de hoge en lage tarief.

« Terug naar het overzicht

Meerdere auto's ter beschikking
Lees verder
Lagere WW-premies per 1 augustus en 16 augustus 2021
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.