Oproepovereenkomst en aanbod werkgever na 12 maanden

Oproepovereenkomst


De werkgever moet bij een oproepovereenkomst verplicht een aanbod doen voor een vast aantal uren als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd.

Het gaat om een oproepovereenkomst als de omvang van de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand, of als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een jaar en het recht op loon niet gelijkmatig over dat tijdvak is verspreid.

Ook is het een oproepovereenkomst wanneer de werknemer geen recht heeft op het naar tijdruimte vastgestelde loon als hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht.

Verplicht aanbod

De werkgever is verplicht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang als er 12 maanden een arbeidsovereenkomst is geweest en na die periode sprake is van een oproepovereenkomst. Verschillende arbeidsovereenkomsten worden hierbij samengeteld. Ook arbeidsovereenkomsten die niet gelden als oproepovereenkomsten tellen mee voor de berekening van de periode van 12 maanden en de tussenpoos.

De werkgever heeft een maand de tijd om dit aanbod te doen.

De werkgever moet een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang die tenminste gelijk is aan de gemiddelde arbeid in de voorafgaande 12 maanden. Bij de bepaling van de gemiddelde omvang gaat het om alle verloonde uren (ook ingetrokken uren).

De werknemer kan dit aanbod ook afwijzen en op een oproepovereenkomst blijven werken. De werkgever mag hem hier niet toe dwingen.

Als de werkgever geen aanbod doet, dan behoudt de werknemer recht op het loon dat hij zou verdienen als hij het aantal uren zou werken waarvoor de werkgever een aanbod moet doen. Dit geldt vanaf de datum dat de werkgever het aanbod had moeten doen.

Tijdelijk contract

De werkgever is niet verplicht een werknemer na 12 maanden een nieuw contract aan te bieden. Een tijdelijk contract kan dus nog steeds eindigen.

De werkgever moet wel verplicht een aanbod doen voor een vast aantal uren als hij na 12 maanden de werknemer nog steeds bij de organisatie wil laten werken. Dat kan ook een nieuw tijdelijk contract zijn, maar de werkgever moet wel een vast aantal uren per week, per maand of per jaar aanbieden. Dit moet dus minimaal hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt. De werkgever mag geen oproepcontract aanbieden.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem contact op met je contactpersoon of ons kantoor 0180-556157.

« Terug naar het overzicht

10 vragen en antwoorden over de stageovereenkomst
Lees verder

Fiets van de zaak

02 mrt. 2020
Fiets van de zaak
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.