Met ingang van 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking.

Post It Op LaptopEén van de wijzigingen is de  premiedifferentiatie voor de WW-premie.

Wat gaat er op 1 januari 2020 veranderen?


 • Premiedifferentiatie voor de WW-premie naar de aard van de arbeidsovereenkomst inplaats van sectorpremies.
 • Er komen twee premiepercentages voor de WW: een lage WW-premie en een hoge WW-premie.
 • Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die niet een oproepovereenkomst is geldt de lage WW-premie.
 • Op de loonstrook wordt vermeldt welk type arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.

Algemene inleiding

Werknemersverzekeringen verzekeren werknemers tegen het verlies van inkomen als gevolg van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever betaalt u de premies werknemersverzekeringen over het loon van uw werknemers.

Per 1 januari 2020 wijzigt de premie voor de Werkloosheidswet.

WW-premies

De bestaande premiedifferentiatie in de WW per sector verdwijnt en daarvoor komt een premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst in de plaats. Vanaf 1 januari 2020 gelden twee WW-premies: een lage WW-premie voor bepaalde vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele arbeidsovereenkomsten. Het vaste verschil tussen de twee WW-premies is 5%. De minister van SZW stelt de hoogte van de premies jaarlijks vast. Met deze maatregel wil de regering stimuleren dat werkgevers meer vaste arbeidsovereenkomsten met hun werknemers aangaan.

 Hoofdregel

De hoofdregel is dat u de lage WW-premie betaalt als uw werknemer:

 • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft.
 • Voor onbepaalde tijd is.
 • Het geen oproepovereenkomst is. Er is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdseenheid van maximaal een maand.

Ook als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd in een aantal uren per tijdvak van maximaal een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid over dat tijdvak is sprake van een oproepovereenkomst. Heeft u de loondoorbetalingsverplichting uitgesloten wanneer uw werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht, dan is dit ook een oproepovereenkomst. Voor werknemers die niet aan deze drie voorwaarden voldoen betaalt u de hoge WW-premie.

 Bijzondere situaties

U betaalt altijd de lage WW-premie in de volgende situaties:

 • Uw werknemer is jonger dan 21 jaar en u verloont maximaal 48 uur per aangiftetijdvak van 4 weken of 52 uur per aangiftetijdvak van een kalendermaand.
 • U sluit met een leerling die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. U neemt de praktijkovereenkomst met een dagtekening op in uw administratie.
 • U betaalt een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO,WAZO) als werkgeversbetaling of als eigenrisicodrager.

 Herzien

In sommige situaties heeft u de lage WW-premie betaald, terwijl dit achteraf toch de hoge WW-premie moet zijn. De lage WW-premie moet dan met terugwerkende kracht herzien worden in de hoge WW-premie.

 Wanneer moet de lage WW-premie herzien worden?

 • U heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uw werknemer gesloten. Eindigt deze arbeidsovereenkomst uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking dan moet met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie toegepast worden.
 • U betaalt aan uw werknemer meer uren uit dan in zijn arbeidsovereenkomst is opgenomen. Is dit verschil meer dan 30% dan moet alsnog de hoge WW-premie toegepast worden.

Bijvoorbeeld: Als uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor 20 uur per week heeft, maar u betaalt 30 uur per week uit.

Aan de hand van bovenstaande informatie moeten wij met ingang van 1 januari 2020 de hoge of lage WW-premie toepassen in de loonadministratie.

Ons advies is om na te gaan:

 • Of alle contracten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Welke contracten voor bepaalde tijd omgezet kunnen worden naar onbepaalde tijd.
 • Welke oproepkrachten per 1 januari 2020 één jaar in dienst zijn. Voor deze werknemers dient vóór 1 februari 2020 een contract aangeboden te worden over de gewerkte uren van 2019.
 • Of er werknemers zijn die de BBL opleiding volgen.

Bron: Rijksoverheid.nl

« Terug naar het overzicht

STAP-budget

09 dec. 2021
STAP-budget
Lees verder
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.