Subsidies en regelingen voor personeel

Subsidies En Regelingen Voor Personeel Jpeg


Er zijn diverse subsidies en regelingen waarmee je de personeelskosten kunt drukken. Hierbij zetten wij een aantal van de subsidies en regelingen op een rij.

1.      SLIM subsidie (max. € 25.000,- in 2022)

Ondernemers kunnen gebruik maken van de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). Met deze scholingssubsidie kunnen ondernemers de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden, loopbaanadviezen voor medewerkers ontvangen of een bedrijfsschool oprichten. MKB-ondernemingen kunnen SLIM subsidie aanvragen van  1 september tot en met 30 september 2022.

2.      Loonkostenvoordeel voor werkgevers (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Deze regeling is speciaal voor werknemers uit een van deze doelgroepen:

  • Oudere werknemers (56 jaar en ouder) met een uitkering (max. € 6.000,- per kalenderjaar, max. 3 jaar)
  • Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen (max. € 6.000,- per kalenderjaar, max. 3 jaar)
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden(max. € 2.000,- per kalenderjaar, max. 3 jaar)
  • Arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst (max. € 6.000,- per kalenderjaar, max 1 jaar)

Als je voor een werknemer het LKV wil ontvangen, dan heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. De werknemer is overigens niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Met een machtiging van de werknemer kun je de verklaring ook als werkgever aanvragen.

3.      LIV en Jeugd-LIV (max. € 960,- per werknemer in 2022)

Heb je werknemers in dienst met een laag loon? Voor deze werknemers kun je een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Dit hoeft niet aangevraagd te worden, want dit gaat via de loonaangifte.

4.      Subsidieregeling Praktijkleren (max. € 2.700,- per leerling per studiejaar)

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan een mbo-student in de derde leerweg? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen voor jouw begeleiding bij de RVO.

5.      WBSO: fiscale regeling voor Research & Development

Heb je een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? Dan kun je jouw kosten voor Research & Development (R&D) of speur- en ontwikkelingswerk (S&O) misschien verlagen via de WBSO.

6.      Loondispensatie bij Wajong-uitkering

Neem je een werknemer in dienst met een Wajong-uitkering? En kan de werknemer door zijn arbeidshandicap minder aan dan andere werknemers? Dan mag je in sommige gevallen minder dan het minimumloon uitbetalen. Je kunt dan gebruik maken van tijdelijke loondispensatie. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren.

7.      Subsidie aanpassingen werkplek

Wil je een zieke werknemer of een werknemer met een handicap in dienst nemen? Of juist in dienst houden? Dan moet je soms de werkplek aanpassen. Bijvoorbeeld met een aangepast toilet of een traplift. Je kunt voor dit soort blijvende aanpassingen een vergoeding krijgen. De subsidie kan aangevraagd worden op de website van het UWV.

8.      Werktijdverkorting (wtv) aanvragen

Heb je door bijzondere omstandigheden minder werk voor jouw personeel? Dan kun je de Regeling werktijdverkorting (wtv) gebruiken. Je kunt hiermee een WW-uitkering aanvragen voor jouw personeel.

9.      WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Kunnen jouw werknemers door extreme weersomstandigheden niet werken? Dan kun je een tijdelijke WW-uitkering voor hen aanvragen bij UWV. Dit kan bijvoorbeeld bij strenge vorst, sneeuw, overstromingen, gladheid, dooi of hoog water.

Tijdens de eerste dagen slecht weer, betaal je het loon door. Dat zijn de wachtdagen.

Misschien interessant voor werknemers:

10.   STAP-budget voor scholing en ontwikkeling (max. € 1.000,- in 2022)

Per 1 januari 2022 is het STAP-budget in werking getreden. Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

11.   Jobcoaching

Bij een proefplaatsing, werknemers die langdurig ziek zijn of een arbeidsgehandicapte werknemer kun je gebruikmaken van de regeling voor een jobcoach. De subsidie kan aangevraagd worden op de website van het UWV.

12.   Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

Je kunt met je oudere werknemer afspraken maken om eerder met pensioen te gaan.

Je spreekt een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) af. Je betaalt dan 1 of meer uitkeringen tot aan de pensioenleeftijd (AOW). Je betaalt hierover 52% belasting (RVU-heffing).

Vrijstelling RVU-heffing

Van 2021 tot en met 2025 geldt een RVU-drempelvrijstelling. Je betaalt geen 52% RVU-heffing (pseudo-eindheffing) als je in die periode een RVU-regeling afspreekt met jouw werknemer. De RVU moet dan wel aan de voorwaarden voldoen.

« Terug naar het overzicht

Actiepunten eind 2023
Lees verder
Als jij, eventueel samen met je partner, ten minste 5% of meer van de aandelen hebt in een vennootschap, dan word je aangemerkt als aanmerkelijkbelanghouder. Als jij en je eventuele partner...
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.