Vakantie en ziek

Twee Zeesterren Met Hoed Op Zand

Vakantie en ziek

De vakantieperiode komt er weer aan. Maar hoe zit het met vakantie en ziekte?

Wat als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of mag een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen opnemen? Wij informeren je graag.

Vakantiedagen opnemen tijdens ziekte

Ook tijdens ziekte heeft de werknemer recht op vakantie. Er moet wel eerst toestemming gevraagd worden bij de werkgever en ook de Arbo arts mag de vakantie niet afraden indien de vakantie het herstel in de weg staat. Bij het opnemen van de vakantiedagen tijdens ziekte wordt de volledige 100% loon betaald, ook als de werknemer op dat moment 70% loon ontvangt vanwege ziekte. Opname van vakantiedagen gaat ook tegen 100% van het loon.

Werkt een re-integrerende medewerker weer halve (in plaats van hele) dagen dan neemt de werknemer bij verlof ook een hele dag op ongeacht of de werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsgeschikt is.

Ziek tijdens vakantie

Wordt een werknemer ziek tijdens de vakantie, dan worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. De dagen waarop de werknemer ziek is, tellen niet als vakantiedagen. De werknemer kan ze dus later opnieuw opnemen. Ook moet de werknemer zich houden aan het verzuim­protocol van de werkgever en zich op tijd ziekmelden vanaf het vakantieadres. Zo kan van de werknemer die in het buitenland op vakantie is, worden verwacht dat een verklaring van een lokale arts overlegd kan worden ten aanzien van de ziekte. Doet de werknemer dat niet, en twijfelt de werkgever aan de ziekte, dan kan de werkgever in principe besluiten om gewoon vakantiedagen te rekenen in plaats van ziektedagen. Het is dan aan de werknemer om te bewijzen dat er wel sprake van ziekte was.

Ziek net voor vertrek naar vakantiebestemming

Als een werknemer vlak voor de geplande vakantie ziek wordt, dan kan de werknemer zich ziek melden. Een reeds vastgestelde vakantie kan de werknemer in principe niet eenzijdig intrekken, maar de dagen waarop de werknemer tijdens de vastgestelde vakantie ziek is gelden niet als vakantiedagen. Er is dus geen reden voor de werknemer om de vakantie in te trekken nu de ziektedagen niet zullen worden aangemerkt als vakantiedagen. Zodra de werknemer in de vakantieperiode is hersteld worden de resterende dagen aangemerkt als vakantiedagen.

Achteraf ziekmelden

In principe kan een werknemer niet achteraf melden dat er sprake was van ziekte. Tenzij de werknemer een gegronde reden had waardoor de werknemer niet in staat was de ziekmelding eerder te doen.

Heb je nog vragen of heb je nog geen verzuimprotocol en wil je dit opstellen neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoon 0180556157 of via [email protected]

« Terug naar het overzicht

FiscKoffer(tje) 2023 Belastingplannen 2024 en andere nieuwe wetgeving
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 1 - februari 2024 Laatste nieuws en tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.