Vergoeding voor meewerkende partner in de onderneming

Vergoeding Meewerkende Partner

Je bent zelfstandig ondernemer en je partner werkt mee in de onderneming. De volgende opties zijn mogelijk om je partner een vergoeding te geven voor de werkzaamheden:

Meewerkaftrek

Dit is een aftrekpost die, afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de partner in de onderneming, kan oplopen van 1,25% tot 4% van de winst.

De voorwaarden van deze meewerkaftrek zijn:

  • Je bent ondernemer voor de Inkomstenbelasting.
  • Je voldoet aan het urencriterium van 1225 uur.
  • Je partner werkt minimaal 525 uur zonder vergoeding of voor een vergoeding van niet meer dan € 5.000 in de onderneming.

De vergoeding tot € 5.000 aan de partner is niet aftrekbaar van de winst en de partner is hierover geen Inkomstenbelasting verschuldigd.

Reële beloning / arbeidsbeloning

Betaal je een vergoeding aan je partner van meer dan € 5.000 en staat deze vergoeding in verhouding tot de gewerkte uren en de geleverde arbeid dan mag deze vergoeding worden afgetrokken van de winst. Het is goed om vast te leggen welke uren wanneer gewerkt zijn en op welke wijze afspraken zijn gemaakt over de uitbetaling van de vergoeding.

De partner is over deze vergoeding Inkomstenbelasting verschuldigd.

Formele arbeidsovereenkomst

Werkt je partner onder dezelfde voorwaarden, inclusief de daarbij behorende beloning, als de overige personeelsleden dan kun je een  arbeidsovereenkomst sluiten en is je partner in dienstbetrekking bij de onderneming. 

Het loon komt ten laste van de winst en over het loon is Loonheffing verschuldigd.

Vennootschap onder firma

Als je samen met je partner de onderneming voortzet kun je de rechtsvorm van de onderneming aanpassen. De eenmanszaak kan worden ingebracht in een samen met je partner op te richten vennootschap onder firma (Vof). Als beide partners voldoen aan het fiscale ondernemerschap dan hebben beiden recht op de voor ondernemers geldende fiscale faciliteiten zoals Ondernemersaftrek.

Nadeel van een vennootschap onder firma van fiscaalpartners is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privévermogen.

Benieuwd naar de beste keuze in jouw persoonlijke situatie, wij zijn je graag van dienst. Neem contact met ons op. 

« Terug naar het overzicht

Aanvullend geboorteverlof voor partners met ingang van 1 juli 2020
Lees verder
Fisckwartaaltje nr. 3 - 2020 Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.