Werken na de AOW- of pensioenleeftijd

Doorwerken Na Aow 2


Blijft de werknemer werken na de AOW- of pensioenleeftijd, dan kan dat gevolgen hebben voor het inkomen en arbeidsvoorwaarden. De werknemer is bijvoorbeeld niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en gelden andere arbeidsvoorwaarden.

Hierbij een aantal arbeidsvoorwaarden en rechten bij ontslag:

Arbeidsvoorwaarden:

 • Uitbetalen van tenminste het minimumloon;
 • Geen premies meer voor werkloosheid en ziekte;
 • Werknemer heeft geen recht op een uitkering van UWV bij ziekte of werkloosheid;
 • Loondoorbetaling maximaal 13 weken loon bij ziekte;
 • Bij de pensioenleeftijd gelden er minder zware regels voor re-integratie. Zo hoeft de werkgever geen plan van aanpak meer te maken. De werkgever hoeft ook geen passend werk meer te zoeken bij een ander bedrijf;
 • De werknemer krijgt minder snel een vast contract. De werkgever mag vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar;
 • Als de werknemer meer uren wil werken, is de werkgever niet meer verplicht hieraan mee te werken;
 • Bij ontslag is geen transitievergoeding verschuldigd.

Rechten bij ontslag:

Werkt de werknemer na de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd door met het oude contract? 
Dan mag de werkgever werknemer ontslaan zonder toestemming van de kantonrechter of UWV. Wel geldt er een opzegtermijn.

Sluit de werkgever een nieuw contract na de AOW- of pensioenleeftijd?
Dan mag de werkgever niet zomaar opzeggen. Werkgever heeft toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.
Verder heeft de werknemer dezelfde rechten en plichten als werknemers die geen AOW krijgen. Zo mag de werkgever het contract niet zomaar stoppen omdat de werknemer ziek is. En heeft de werknemer bijvoorbeeld een tijdelijk contract, dan heeft de werkgever een aanzegverplichting. Dit betekent dat de werkgever op tijd moet laten weten of het contract wordt verlengd.

Ontslag zonder ontslagvergunning:

Zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning en was een ontslagvergunning wel vereist? Dan is de opzegging volgens de wet niet geldig. De kantonrechter kan dan, op verzoek van de werknemer, de opzegging ongedaan maken. In dat geval blijft de arbeidsovereenkomst bestaan en moet het loon van de werknemer gewoon doorbetaald worden.

In onderstaande gevallen heeft de werkgever voor ontslag geen toestemming van het UWV nodig:

 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd bereikt. Tenzij de werknemer na de AOW-leeftijd bij de werkgever in dienst is gekomen of als de werkgever met de werknemer een andere schriftelijke afspraak heeft gemaakt;
 • De werknemer onder een categorie valt waarvoor geen toestemming voor ontslag nodig is. Bijvoorbeeld een particuliere huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week voor een werkgever werkt;
 • De reden voor ontslag een faillissement is. Dan zegt de curator de arbeidsovereenkomst namelijk op;
 • De werknemer nog in de proeftijd zit;
 • De werknemer op staande voet wordt ontslagen.

Wil je als werkgever een AOW- of pensioengerechtigde werknemer in dienst nemen of in dienst houden, neem dan contact met ons.

« Terug naar het overzicht

Actiepunten eind 2023
Lees verder
FiscKoffer(tje) 2023 Belastingplannen 2024 en andere nieuwe wetgeving
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.