Werkkostenregeling 2021

Werkkostenregeling 2021


De Werkkostenregeling is een fiscale regeling die al is ingevoerd per 1 januari 2011. Sinds 2015 is deze regeling verplicht voor alle werkgevers.

Wat is de Werkkostenregeling?

Via de Werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven.

In 2020 gold een opbouw van 3% over de fiscale loonsom tot € 400.000,-, als onderdeel van de steunmaatregelen van de overheid. Voor bedragen boven de € 400.000,- gold een opbouw van 1,2%.

De meest recente wijzigingen en aandachtspunten in 2021:

 • In 2021 geldt voor de eerste € 400.000 een opbouw van de vrije ruimte van 3%. Over het bedrag boven de € 400.000 wordt het opbouwpercentage 1,18%.
 • De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen.
 • De gebruikelijkheidstoets is aangescherpt. Kort gezegd; bestanddelen waarvan het niet gebruikelijk is dat ze in de eindheffing worden betrokken zijn loon.
 • Het rentevoordeel van een personeelslening is verplicht belast loon voor de werknemer. Ook als de lening wordt gebruikt voor de eigen woning van de werknemer. Het rentevoordeel mag dus niet ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. De lening voor de (elektrische) fiets is niet belast.
 • Let er vooral op dat je vrijgestelde vergoedingen of verstrekkingen of nihil waarderingen vooraf hebt aangewezen. Zonder aanwijzen geldt geen vrijstelling.
 • Introductie van een ‘noodzakelijkheidscriterium’ voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur en de mogelijkheid tot vergoeden.
 • Mogelijkheid tot saldering na afloop van het jaar.
 • Vrijstelling voor branche-eigen producten.
 • De concernregeling maakt het mogelijk om de vrije ruimtes binnen één concern samen te voegen.
  Let op! Je mag dan slechts eenmaal de 3% opbouw vrije ruimte hanteren over de gezamenlijke eerste € 400.000 loonsom.

Over onbelaste vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte betaal je 80% eindheffing.

Bron: personeelensalaris.nl

« Terug naar het overzicht

Ook in 2021 geen herziening WW-premie bij 30% overwerk
Lees verder
FISCkwartaaltje nr. 4 - oktober 2021 Tips voor de ondernemer, voor de DGA en voor werkgevers en werknemers
Lees verder

Wat klanten vinden van FinAmi:

Ruud Roovers van Sealogic BV

Ruud Roovers van Sealogic BV

Een no nonsens dienstverlener die dankzij een platte organisatiestructuur een snelle en efficiënte service kan bieden.